Utdanningshjelpen er allerede i gang med årets dugnadssesong, og stilte med 13 frivillige på Musikkens dag i Oslo. Gjennom sommeren stiller Utdanningshjelpens frivillige på ytterlige tre store arrangementer i Oslo. Inntektene går til utdanningsstøtte til barn og unge.

Mela-fesitval 2011: Linton Kwesi Johnson and head of volunteerism Utdanningshjelpen, Steffen Mussche

Har du lyst til å være med? Sjekk datoene og arrangementene, og ta kontakt!

Oslo Middelalderfestival: 15. og 16. juni

Mela-festivalen: 16. til 18. august

Oslo Maraton:  21. september

Felix Osok: felix@utdanningshjelpen.no

Anette Thoresen: thoresenanett@gmail.com