Denne måneden fikk vi en fersk feltrapport fra vår prosjektleder John Okandi i Maseno Kenya. Idag er det 26 barn og unge som har fått begynne eller fått fortsette med sin utdannelse med hjelp fra støttepartnerne til Utdanningshjelpen.

22 av disse barna har også fått skreddersydde skoleuniformer. Å betale for sin egen uniform kan for mange elever være en stor nok utfordring.

Grunnskolen i Kenya gratis, men ikke skoleuniform og skolemateriell

I de senere år har grunnskolen blitt gratis for alle barn i Kenya. Men skolemateriell, skoleuniformer må elevene fremdeles betale for selv.

22 av de 26 barna vi støtter har fått skreddersydde skoleuniformer. Å betale for sin egen uniform kan for mange elever være stor nok utfordring og tilogmed være med på å hindre skolegang. Det forekommer eksempler på barn som har blitt sendt hjem fra skolen ved mangel på riktig uniform.

Videregående skole er ikke gratis

De fleste faller fra utdannelsen etter grunnskolen på grunn av dyre skolepenger. Noe Latara (15) fikk oppleve. Latara satt hjemme et helt semester før hun mottok hjelp fra Utdanningshjelpen til å begynne på vidergående skole. Hennes mor hadde da gått uttallige ganger å formelig tigget om få sende datteren sin på skolen, men uten penger gikk det ikke. Latara og de andre har fått dekt skolepenger, skoleunifromer, bøker og annet skolemateriell. Idag er hun igang med veien videre i sin utdannelse. 4 av de 26 barna går nå på videregående skole.