Felix ble en av tidenes yngste vinner av Top 10. Dette er en nominasjonsordning initiert av Leadership Foundation. www.thetop10.no.

Lisa Cooper, daglig leder i Leadership Foundation, forklarerat prisen er initiert for å fronte forbilder og rollemodeller blant førstegenerasjons innvandrere i Norge.
– Vi ønsker å utfordre stereotypier om hjelpeløse innvandrer og formidle suksesshistoriene, forteller Cooper.

Juryen vektla selvledelse og talent i kåringen. Selvledelse og talent er nettopp det som karakteriserer Felix, og han har høye ambisjoner. Han forteller likevel at drivkraften er et ønske om å gi noe tilbake til samfunnet.
– Jeg ser på kåringen som en stor anerkjennelse for mitt engasjement for utdanning. Jeg har selv erfart betydningen av å få økonomisk hjelp til å gjennomføre utdanning. Derfor tok jeg initiativ til å starte Utdanningshjelpen i 2006. I dag gir vi utdanningsstipend til nærmere 150 barn og ungdom i fem ulike land, sier Felix.

Felix Osok forteller at Utdanningshjelpens arbeidsfilosofi er basert på ideen om at utdanning gir muligheten til å realiserer menneskets iboende potensial

Realisere drømmer
Felix har greid å realisere noen av sine drømmer etter at han kom til Norge i 2003. Et av ønskene er å gi noe tilbake til sitt hjemland. Dette er UH et levende bevis på. Han besto bergenstesten etter 7 måneder i Norge under sitt første år i Norge på Fredtun folkehøyskole. Deretter begynte han på universitetet i Oslo der han avla sin Mastergrad i 2010. Under utdannelsen fikk han 6 måneders permisjon for å jobbe med Utdanningshjelpen på heltid. Til daglig jobber han som førstekonsulent i UDI. Han har styreverv i en FN-komité som vurderer vann- og utdanningsprosjekter, og han er prosjektleder for Kenya i Næringsutvikling i Sør (NUIS), samt jobber med diasporanettverk i Norge. Han har også vært redaktør i flere magasiner, arbeidet i tenketanker med globale spørsmål m.m

Osok innrømmer likevel at det er Utdanningshjelpen som er hans hjertebarn.
– Jeg håper at jeg kan bruke Top10 prisen for alt det er verdt til å skape engasjement rundt Utdanningshjelpen, og øke fokus på utdanning som en universell menneskerettighet, sier Felix.

Utdanningshjelpens arbeid baseres hovedsakelig på dugnadsånd. Frivillige deltar på ulike arrangementer i Oslo, og inntektene går uavkortet til utdanningsstipender. I 2010 ble organisasjonene belønnet med menneskerettighetsprisen til jusstudentene i Oslo, og Felix forteller at gavene til foredragsholderne ved Jusstudentenes menneskerettighetsuke ved UiO i år består av en donasjon til Utdanningshjelpen.
– Dette gjør meg stolt, og jeg tar det til inntekt for at vi gjør en viktig og riktig jobb med å fokusere på utdanning, mener Felix.

Lisa Cooper kan også fortelle at Felix ble nominert av unormalt mange kilder under årets Top10 nominasjon.

 

Add Comment