Utdanningshjelpens Daglige Leder kåret til en av Norges top 10 internasjonale ledere!

Felix ble en av tidenes yngste vinner av Top 10. Dette er en nominasjonsordning initiert av Leadership Foundation. www.thetop10.no.

Lisa Cooper, daglig leder i Leadership Foundation, forklarerat prisen er initiert for å fronte forbilder og rollemodeller blant førstegenerasjons innvandrere i Norge.
– Vi ønsker å utfordre stereotypier om hjelpeløse innvandrer og formidle suksesshistoriene, forteller Cooper.

Juryen vektla selvledelse og talent i kåringen. Selvledelse og talent er nettopp det som karakteriserer Felix, og han har høye ambisjoner. Han forteller likevel at drivkraften er et ønske om å gi noe tilbake til samfunnet.
– Jeg ser på kåringen som en stor anerkjennelse for mitt engasjement for utdanning. Jeg har selv erfart betydningen av å få økonomisk hjelp til å gjennomføre utdanning. Derfor tok jeg initiativ til å starte Utdanningshjelpen i 2006. I dag gir vi utdanningsstipend til nærmere 150 barn og ungdom i fem ulike land, sier Felix.

Felix Osok forteller at Utdanningshjelpens arbeidsfilosofi er basert på ideen om at utdanning gir muligheten til å realiserer menneskets iboende potensial

Realisere drømmer
Felix har greid å realisere noen av sine drømmer etter at han kom til Norge i 2003. Et av ønskene er å gi noe tilbake til sitt hjemland. Dette er UH et levende bevis på. Han besto bergenstesten etter 7 måneder i Norge under sitt første år i Norge på Fredtun folkehøyskole. Deretter begynte han på universitetet i Oslo der han avla sin Mastergrad i 2010. Under utdannelsen fikk han 6 måneders permisjon for å jobbe med Utdanningshjelpen på heltid. Til daglig jobber han som førstekonsulent i UDI. Han har styreverv i en FN-komité som vurderer vann- og utdanningsprosjekter, og han er prosjektleder for Kenya i Næringsutvikling i Sør (NUIS), samt jobber med diasporanettverk i Norge. Han har også vært redaktør i flere magasiner, arbeidet i tenketanker med globale spørsmål m.m

Osok innrømmer likevel at det er Utdanningshjelpen som er hans hjertebarn.
– Jeg håper at jeg kan bruke Top10 prisen for alt det er verdt til å skape engasjement rundt Utdanningshjelpen, og øke fokus på utdanning som en universell menneskerettighet, sier Felix.

Utdanningshjelpens arbeid baseres hovedsakelig på dugnadsånd. Frivillige deltar på ulike arrangementer i Oslo, og inntektene går uavkortet til utdanningsstipender. I 2010 ble organisasjonene belønnet med menneskerettighetsprisen til jusstudentene i Oslo, og Felix forteller at gavene til foredragsholderne ved Jusstudentenes menneskerettighetsuke ved UiO i år består av en donasjon til Utdanningshjelpen.
– Dette gjør meg stolt, og jeg tar det til inntekt for at vi gjør en viktig og riktig jobb med å fokusere på utdanning, mener Felix.

Lisa Cooper kan også fortelle at Felix ble nominert av unormalt mange kilder under årets Top10 nominasjon.

 

Add Comment