Utdanningshjelpen holdt den 12. november sitt andre årsmøte i sin historie, denne gangen på La Boheme, St. Hanshaugen i Oslo.

Utdanningshjelpen [UH] holdt sitt 2008 årsmøte på La Boheme torsdag den 12. November. Årsmøtet startet med daglig leder Felix Osok som ønsket alle gjestene velkomne. I samme løp fortalte han sin historie om hvordan han som ung gjetergutt ble hjulpet av to leger fra Nederland til å fullføre skolen i Kenya. Hans ønske om å gi tilbake til andre den samme muligheten han fikk, har vært inspirasjonen og motivasjonskilden til oppstarten av UH.

Siden oppstarten av UH i 2006 har organisasjonen hatt en eventyrlig vekst. UH støttet sine første elever i 2007. Da hadde UH kun penger til å støtte 22 elever. I løpet av ett hadde organisasjonen samlet inn nok penger til å kunne gi støtte til 130 elever fordelt på tre land: Kenya, Ghana og Palestina.

Pengene som har blitt samlet inn har i hovedsak vært tjent inn fra dugnadsarbeid. I løpet av 2008 samlet frivillige inn totalt 111 650,- NOK gjennom opp- og nedrigging av større konsertarrangementer. Dette var tilsvarende summen som ble sendt avgårde som stipendpenger til prosjektlandene. Felix Osok og alle medarbeidere I UH er stolte av tallene.

Årsmøte ble avsluttet med å presentere de nye lederne for arbeidsgruppene,og klappe inn de nye medlemmene av styret. De som til nå har stått på i styret og vært pionerer ble takket for sin kjempeinnsats. De fleste forstetter på ulike måter å støtte UH sitt arbeidet.

Resten av kvelden ble avsluttet på klassisk vis med mat, drikke , prat og latter! En vellykket helaftens!