Denne våren er Utdanningshjelpen glade for å melde at vi har utvidet vårt arbeid til også og omfatte skolebarn i Accra og i fjellandsbyen Brekoso, Ghana.

Som start har vi tatt på oss ansvaret for 10 barn og unge i Ghana som av ulike årsaker ikke har hatt mulighet til å få utdannelse. Disse får nå skolepenger og skolemateriell og muligheten til å starte sin utdanning.

Les mer om dette prosjektet under oversikten over våre prosjekter.