Utdanningshjelpen er den største frivillige aktøren under Oslo Maraton 2011, og har blitt bedt om å stille med 64 personer. Dette er en tillitserklæring til alle Utdannigshjelpens frivillige, og en fantastisk mulighet til å skaffe midler til UH sitt arbeid.

Daglig leder Felix O. Osok og Tina Svedberg ledet Utdanningshjelpens innsats under Oslo Maraton i fjor.

Oslo Maraton ønsker at alle som bidrar fra UH skal melde seg på http://frivillig.oslomaraton.no/default.aspx?did=9079670&loadappid=0. Slik har Oslo Maratons arrangører en ide om hvor mange UH stiller med. Det er bare å fylle ut, og skrive hvilke oppgaver man ønsker. UH og Oslo Maraton vil så langt det er mulig forsøke å oppfylle alles ønsker.

Under ser dere hvor mange vi trenger til de ulike oppgavene. Ta det eller de skiftene som passer best, indiker tydelig hvilke skift dere tar, så kan vi sørge for at alle skiftene blir fullbooket.

Rigg og nedrigg ute i løypen:
Fredag den 23/9, rigg: ca kl. 17.00-19.00 15 personer
Lørdag den 24/9, rigg: ca kl. 09.00-15.00 10 personer

Rigg og nedrigg:
Søndag den 25/9, rigg: ca kl. 07.00-10.00 42 personer
Søndag den 25/9, rigg: ca kl. 17.00-20.00 42 personer

Vakter langs løypen:
Søndag den 25/9: ca. kl. 09.00-18.00 13 personer

Hold gjerne av helgen, finn ut hva dere ønsker å gjøre, og meld dere på!