Under årets studentdager stilte Utdanningshjelpen med sin nå årlige stand.

Daglig leder Felix O. Osok, org. sekr. Guro Sørensen og prosjektleder for Ghana, Hilde Olsen, sikret at forbipasserende og de som stakk innom standen fikk vite hvem UH er og hva UH gjør.

Det ble også informert om hva studenter kunne være med på igjennom Utdanningshjelpen, blant annet muligheter for å gjøre feltarbeid i Kenya eller Ghana. 42 personer skrev seg opp på listen for interesserte i Utdanningshjelpen.