I forbindelse med at vi  har oppgradert vårt regnskapsverktøy søker vi etter en ny medarbeider som kan føre regnskap for Utdanningshjelpen.

Utdanningshjelpen (UH) er en norsk frivillig organisasjon som formidler utdanningsstipender til barn og unge i Kenya, Ghana, Mosambik og Etiopia. Organisasjonen ble etablert i 2006 og består av 250 medlemmer, hvorav 25 er faste frivillige medarbeidere. Les mer om UH her

Ingen medarbeidere i UH mottar lønn, men organisasjonen er innstilt på å kunne betale et lite honorar til regnskapsfører. Vi kan ellers tilby et godt sosialt miljø, og i tillegg til våre egne engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere og frivillige, har vi knyttet til oss sterke samarbeidspartnere som reflekterer våre interesser og mål om rett til utdanning for alle.

Månedlig arrangerer UH møter for alle medarbeidere og frivillige, og dette er en fin arena for å bli kjent med resten av organisasjonen.

Arbeidsoppgaver:

  • Regnskapsfører står for den løpende regnskapsføringen og interne regnskapsrutiner. Oppdaterer regnskapet tre ganger i året og legger det frem for styret samt presenterer årsregnskapet for årsmøtet.
  • Arbeidsoppgavene utføres elektronisk, og krever ingen spesiell møteplass eller arbeidstid. Jobben kan derfor tilpasses studier eller annet arbeid.

Kvalifikasjoner

  • Du må ha regnskapserfaring eller være under relevant utdanning.
  • Må være ryddig, organisert og kunne jobbe selvstendig
  • Kjennskap til Mamut One office regnskapsprogram er en fordel men ingen nødvendighet, da veiledning av organisasjonens revisor tilbys.

 

Tiltredelse: Umiddelbart

Søknad og CV kan sendes elektronisk til post@utdanningshjelpen.no innen 10. Mars

Har du spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med daglig leder, Felix Osok, på telefon: 91704384