Norad bidrar med midler til blant annet å bygge et ressurssenter i Osiri Beach, Kenya. Senteret skal huse ulike undervisningsaktiviteter for elever i nærområdet, og skal driftes av Utdanningshjelpens lokale samarbeidspartner, Osiri Beach Education and Career Fondation.

Norad inngår en prosjektavtale med Utdanningshjelpen, og har besluttet å innvilge et tilskudd på inntil 1,1 millioner kroner for perioden 2013 til 2015 for blant annet å bygge et lokalt ressurssenter i Osiri Beach. Prosjektet er et samarbeid mellom Utdanningshjelpen og vår lokale partner Osiri Beach Education and Career Fondation (OSBECAF).

De fleste av elevene i Kenya-prosjektet som er med i UHs stipendordning befinner seg i Osiri Beach. OSBECAF har lenge ønsket seg et slikt ressurssenter, og det var derfor med stor glede vi i UH mottok nyheten om at Norad vil bidra økonomisk til realiseringen av prosjektet.

PC-opplæring i Osiri Beach.

Lokalt driftsansvar
Det er planlagt at ressurssenteret skal brukes av nærliggende skoler til kompetanseutvikling og PC-opplæring. Tanken er at ikke bare elever som er med i UHs stipendordning skal bruke resurssenteret, men også andre elever i nærmiljøet. På senteret vil det også foregå informasjonskampanjer i kampen mot hiv/aids, noe som er veldig viktig for Osiri Beach som er svært hardt rammet av epidemien. Det er også planlagt at det vil være en oppfølgingsgruppe (leksehjelp) for skoleelever og spesielt jenter på senteret. OSBECAF vil ha hovedansvaret for drift av ressurssenteret i samarbeid med ti skoler i området, med rådgivning fra UH. Det øvrige lokalsamfunnet vil også kunne dra nytte av senteret som har et godt potensial til å bli et naturlig samlingspunkt i nærmiljøet. I dag foregår det mange aktiviteter i Osiri Beach, uten at samfunnet her tidligere har hatt infrastrukturen til å drive disse aktivitetene.

Høyere utdannelse
Noe av midlene fra Norad vil også gå til stipendordningen vår. 18 av elevene fra Osiri Beach har fullført fire års videregående utdannelse med støtte fra UH, og de har fått opptak på høyere utdanning uten at de har hatt mulighet til å studere videre, fordi de mangler penger til å betale sine studieavgifter. UH har lenge hatt et ønske om å kunne støtte disse elevene videre på høyere utdannelse, og er glad for nå å kunne gi noen av elevene denne muligheten. Samtidig jobber vi videre med å skaffe finansiering til de utdanningsstipendene som ikke vil dekkes av Norad-midlene.

Stort engasjement
I oktober 2012 leverte Søknads- og rapporteringsgruppen i UH en søknad til Norad om å inngå en prosjektavtale, og i brev av 1. mars 2013 mottok vi den gledelige nyheten fra Norad om at de har besluttet å innvilge søknaden vår.

UH vil inngå kontrakt med Norad om kort tid, og deretter er det planlagt at byggingen av ressurssenteret skal starte opp. OSBECAF har allerede samlet inn penger til å kjøpe tomten der ressurssenteret skal bygges. Lokalsamfunnet er veldig engasjert i prosjektet og mange vil delta frivillig i arbeidet med byggingen. Vi i UH ser frem til et godt samarbeid videre med både OSBECAF og Norad om dette prosjektet. Vi gleder oss veldig til å se ressurssenteret ferdig bygget og fylt med folk!