20. august ble det nye styret i Utdanningshjelpen konstituert.

Hege Hamre er ny styreleder i Utdanningshjelpen og jobber til daglig med HR i Utlendingsdirektoratet.

Jostein Tvedten er inspektør på Stavern folkehøyskole Fredtun, UHs samarbeidspartner. Han var tidligere linjelærer for Volontør-linja ved Fredtun, og har en mastergrad i sosialantropologi.

Nosizwe Lise Baqwa jobber til daglig som kampanjekoordinator i ICAN Norge (International campaign to abolish nuclear weapons).  Hun har en mastergrad i International studies and diplomacy fra SOAS, og har erfaring som praktikant i FN-delegasjonen i NY.

Vibeke Vatne Larsen jobber som rådgiver for omsorgsaktivitetene i Akershus Røde Kors.  Hun er utdannet sosialantropolog fra School of Oriental and African Studies (SOAS) i London, med mastergrad i 2006. I tillegg til antropologi består hennes studiebakgrunn av statsvitenskap, litteratur og engelsk språk. Hun har flere års arbeidserfaring for Norges Røde Kors. Først ett år som ungdomsdelegat i Nepal, og deretter ett år som programrådgiver ved hovedkontoret i Oslo.

Hilde Faugli jobber som bistandskonsulent i Misjonsalliansen. Hun har bred erfaring fra organisasjonsarbeid: Frivillig arbeid i Oslo Røde Kors og Røde Kors Ungdom, drift av organisasjonen «solidaritetspub» på Blindern, praktikantstilling i britiske “Find Your Feet” og har jobbet med informasjonsarbeid og prosjektplanlegging i Utviklingsfondet.

Sigrid Melkeraaen jobber som førstekonsulent ved Opplysningstjenesten i UDI. Hun har en bachelorgrad i utviklingsstudier fra UiO, og en mastergrad i utviklingsstudier fra Noragric/UMB i Ås. Hun deltok i 2002 på Latin Amerikagruppenes solidaritetsbrigade til Brasil, og har vært styremedlem i LAG Norge. Hun har vært politisk nestleder i Elevorganisasjonen og var aktiv i studentparlamentet i Oslo gjennom studietiden og satt som delegat for Venstrealliansen, i tillegg til å være medlem av Internasjonalt Utvalg, hvor de blant annet jobbet med prosjekter i Bosnia med fokus på studentdemokrati. Hun har også erfaring fra HAMU, styringsgruppen for bistandsarbeid i Human Etisk Forbund.

Isak Torgersen er styreleder i Utdanningshjelpens lokal lag på blindern. Han er blant initiativtakerne til UH Blindern og er en stor ressurs både for lokallaget og UH sentralt.

Astrid Mikidadi jobber som lærer. I forbindelse med sin bachelorgrad i utviklingsstudiet og mastergrad i internasjonale miljøstudier har hun fått muligheten til å bo, studere og jobbe i tre år i Øst-Afrika. Hun har erfaring med organisasjons-, kampanje- og prosjektarbeid fra da hun var med på å starte, og satt som styremedlem i kjernegruppa til Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon.

Sille Lukowski jobber i politisk sekretariat i Arendal. Hun har en bachelor i sosiologi og en master i internasjonal politikk fra universitetet i Glasgow og har erfaring fra organisasjonsarbeid og internasjonalt arbeid. Hun har vært praktikant ved den danske Ambassade i Kenya i 2008, og har jobbet som frivillighetskoordinator for den britiske frivillige organisasjonen Student Action for Refugees.