En av våre, tidligere styremeldem samt prosjektleder for Palestina, jobber i dag som politisk rådgiver
for Arbeiderpartiet. Han befant seg i Oslo på jobb denne dagen, mens hans bror befant seg på Utøya.
Begge er i dag i god behold,og vi sender våre varmeste tanker til Øyivind Grøslie Wennesland, hans
bror Vegard Grøslie Wennesland, alle deres venner, bekjente og deres pårørende, alle som har vært
ofre for disse grusomhetene både i regjeringskvartalet og på Utøya.

 

Add Comment