Hovedorganisasjonen for Universitets- og høyskoleutdannede sponser Utdanningshjelpens arbeid.

– Vi håper på et langsiktig samarbeid med Unio, sier daglig leder i Utdanningshjelpen, Felix Osok, og peker på at støtten bekrefter Unios sterke samfunnsengasjement.

Anders Folkestad, Unio.

– For Unio er det en fantastisk mulighet å få støtte en organisasjon som Utdanningshjelpen. Unios bærebjelke er verdien av utdanning og kompetanse, sier Anders Folkestad, leder Unio.

– Vi har også lagt merke til Utdanningshjelpens engasjement i Norge. Det er imponerende å se hvor dyktig organisasjonen er til å mobilisere frivillige i arbeidet med å gi barn og unge mulighet til utdanning, mener Folkestad.

artikkelen oppdateres