Personer vi normalt forbinder med Hollywood og rampelyset er med tiden blitt viktige ambassadører for bistandsarbeid. Hvordan skjedde dette, og hva blir effekten når kjendiser promoterer bistand?

Hva har Angelina Jolie, Audrey Hepburn, Morten Harket og Bono til felles? – De er alle bistandsambassadører!
Angelina Jolie har på kort tid blitt en av UNICEFs viktigste ambassadører. Også en rekke andre skuespillere, politikkere, artister og modeller har frontet bistandsarbeid verden over. Ofte kan man lure på om de promoterer seg selv, saken – eller kanskje slår de to fluer i en smekk?

Utdanningshjelpen inviterer fire fagpersoner til samtale om temaet og spør:
Profilerer kjendiser fattigdomsbekjempelse og fredsarbeid bedre enn fagpersoner?
Hva er årsaken til Angelina Jolie-effekten og hvilke konsekvenser har en slik trend?

I panelet sitter:
Anita Daae, kommunikasjonssjef for UNICEF
Kjetil Fredtheim, Førsteammunist i sammfunnsfag ved Teologisk Meningshets Fakultet
Lisa Sivertsen, Kommunikasjonssjef for CARE
Arnfinn Nygaard, Seniorrådgiver for RORG-samarbeidet

Tid og sted: Torsdag 10. november, klokken 17.00-19.00, Blindern (Eilert Sundts Hus, Aud 5)

Velkommen!