Mandag 28. november startet Utdanningshjelpens vinterkampanje. Ønsker du å bidra til at flere barn og unge får mulighet til å gå på skole? Eller at noen kan fullføre en høyere utdannelse? Da kan du kjøpe lys og kort fra oss. Tenn et skolelys!


Utdanning er livsviktig!
Utdanningshjelpen velger å satse langsiktig på utdanning. Ved å la folk nå sitt potensial, kan de gi tilbake til samfunnet. På denne måten kan de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor i dag, over tid løses på en verdig måte. Derfor velger Utdanningshjelpen å gi elever studiegaranti, så de med sikkerhet kan fullføre en utdannelse.

I år vil vi sette fokus på to viktige utdanningssaker med vår vinterkampanje Tenn et skolelys; utdanning av helsepersonell og funksjonshemmedes utdanningssituasjon. Kort og lys selges for å samle inn midler til studentene Grace og Millicent. Utdanningshjelpens visjon er å skape muligheter for barn og unge i land i sør slik at de kan realisere sitt potensial. Dette gjør vi ved å formidle utdanningsstipender til de som av forskjellige grunner ikke har mulighet til å finansiere sin egen skolegang. Vi støtter i dag 95 elever med stipender i Ghana, Kenya, Etiopia og Mosambik. Millicent og Grace er 2 av 20 elever vi støtter i Ghana. Hvis du vil bidra til Millicents, Graces og de andres fremtid, kjøp kort og lys fra vinterkampanjen.

Se mer om vinterkampanjen Tenn et skolelys på facebook

For bestilling av lys og kort, eller mer informasjon, kontakt hilde@utdanningshjelpen.no

Grace er 21 år og vil bli sykepleier. Den økonomiske situasjonen til Grace og hennes familie er for tiden vanskelig. Moren lever av å selge kull, og hennes far er lammet av sykdom og gjennomgår medisinsk behandling. Søsteren, som ikke har videregående skole, tar seg av faren. Grace er den eneste i familien som i dag har en sjanse til å fullføre høyere utdanning. Grace startet på sykepleierutdanningen i år, men ble nødt til å ta et midlertidig opphold i semesteret da hun ikke hadde mulighet å betale alle studieavgiftene. Den pressede økonomiske situasjonen gjorde at Grace vurderte å avslutte studie. Utdanningshjelpen har valgt å gi stipend til Grace så hun kan fortsette den viktige utdanningen hun har begynt på.

I Afrika finnes 3 % av verdens helsearbeidere, og de skal håndtere 25 % av de globale helseproblemene. WHO anslår at det på verdensbasis mangler over 4 millioner helsearbeidere. Eksempelvis har et land som Ghana bare 1,1 leger og 9,7 sykepleiere/jordmødre pr 10.000 innbyggere. WHO har anslått at et land trenger omlag 2,5 leger, sykepleiere og jordmødre per 1000 innbyggere, for å klare å sikre en tilstrekkelig del av befolkningen et minimumsnivå av nødvendige helsetjenester. Legetettheten er 30 ganger større rundt hovedstaden Accra enn i utkantstrøk, og disse områdene er dermed langt mer sårbare. Derfor er utdanning av helsepersonell livsviktig for Ghanas fremtid og vi vil begynne med Grace. (Kilde: Norad.no)

Millicent er 27 år og vil bli selvstendig. Da Millicent var 7 år fikk hun en sykdom som gjorde henne lam i begge bena. Hun bor sammen med sin mor som ikke har fast jobb, men lever av å selge småvarer på gata. Millicent sitter i rullestol i et land hvor tilretteleggingen for funksjonshemmede praktisktalt er fraværende. Hun har fullført videregående skole, men har måttet bytte skole blant annet fordi skolen ikke ville legge til rette for undervisning på bakkenivå. I stedet valgte de å plassere klassen til Millicent i andre etasje, på tross av at de visste om Millicent sine behov. Millicent ønsker å få seg en yrkesutdannelse, sånn at hun kan få leve et økonomisk selvstendig liv, og bidra positivt til samfunnet.

Utdanning for en person med funksjonshemning er livsviktig, da han eller hun som oftest er i en spesielt utsatt og sårbar posisjon i samfunnet. Funksjonshemming kan være en årsak til sosial ekskludering, noe som kan føre til utestengning fra familien, skolen og samfunnet. Presise tall om unge med funksjonshemming uten utdannelse er vanskelig å dokumenter. Det er bred enighet om at minst 1/3 av verdens 67 millioner barn som ikke går på skole er barn med funksjonsnedsettelse. FN setter krav om grunnskole for alle barn, men vi mener funksjonshemmede også trenger rett til yrkesutdannelse for å kunne øke mulighetene for å leve et selvstendig liv, samtidig som de får muligheten til å gi tilbake til samfunnet.

Du kan også være med å støtte vår vinterkampanje – Tenn et skolelys – gjennom å gi et beløp til vår konto 6094.05.68512