Stor frivillighetsinnsats ved Oslo Maraton 2010

Daglig leder Felix O. Osok og Tina Svedberg som ledet innsatsen fra UH ved Oslo Maraton.

Over 40 personer stilte opp på dugnad for Utdanningshjelpen ved Oslo Maraton 24-25 september. Tilsammen jobbet de frivillige inn 32 000 kroner som går uavkortet til vårt arbeid med å gi barn og unge utdanning i Ghana, Kenya, Mosambik og Etiopia.

Takket være vår daglig leder Felix O. Osok iherdige innsats, som motivator og aktivator, var det ikke vanskelig for folk å stille opp. Entusiasmen smittet og bidro til et godt samarbeid med sportsklubben VIDAR, arrangøren av Oslo Maraton, noe som Maria Lindstrøm fra arrangementskomiteen bekrefter i etterkant av arrangementet.

I utgangspunktet stilte UH med 25 personer til søppelhåndtering og 15 til vakthold, men dagen før Oslo- Maraton startet fikk UH ved daglig leder Felix , spørsmål om å stille med enda flere, da til bagasjehåndtering til løperne. Dette var på grunn av frivillige fra andre hold i siste liten hadde trukket seg. Kvelden før, og etter en stor telefonrunde som daglig leder gjorde, stablet UH på beina 9 personer til. Tilsammen jobbet vi inn 32 000 kroner. Pengene går uavkortet til vårt arbeid med å gi barn og unge utdanning i Ghana, Kenya, Mosambik og Etiopia.

Add Comment