Det er med glede at vi kan meddele at Statoils Jubileumslegat har vedtatt å støtte Utdanningshjelpens Mosambik-prosjekt med 100 000 kr i 2012.

Jubileumslegatet er et fond hvor ansatte i Statoil har mulighet til å søke på midler på vegne av organisasjoner og grupper som aktivt jobber med å gjøre levevilkårene bedre for barn og unge.

Midlene vil gå uavkortet til å støtte de to elevene Samson(22) og Manuel(21), som begge går i 10.klasse. Utdanningshjelpen har studiegaranti for sine elever. Det betyr at alle elevene er garantert økonomisk støtte fram til avsluttet videregående skole. I noen tilfeller har Utdanningshjelpen også tilbudt utdanningsstipender til høyere utdannelse, og med Statoils støtte har Utdanningshjelpen nå mulighet til å finansiere universitetsutdannelse for de to elevene. Høyere utdannelse er et krav i de fleste afrikanske land i dag hvis man ønsker seg en sikker fremtid og skal klare å være konkurransedyktig i et svært tøft arbeidsmarked.