Mange gleder og noen utfordringer preget skoleåret i Ghana i fjor. Nå har et nytt semester startet for 20 elever støttet av Utdanningshjelpen, og flere lokale frivillige er engasjert i prosjektet. Guro rapporterer fra Ghana.

Selassie Amekorgbe

I fjor på denne tiden var jeg ivrig påheng på Utdanningshjelpens (UH) prosjektansvarlig i Ghana, Selassie Amekorgbe. Jeg fikk se hvordan arbeidet ble gjort, hvordan pengene ble brukt og først og fremst – jeg fikk igjen møte barna og studentene UH har støttet siden vi startet her i 2008.

Selassie og jeg har jobbet som et team gjennom hele skoleåret 2010/2011. Ved utgangen av skoleåret i juli kunne vi glede oss over at alle de 20 elevene vi støtter ble uteksaminerte.

Skoleåret har medbrakt mye glede og noen utfordringer. Etter å ha deltatt i UHs arbeide i Ghana gjennom et helt år har jeg erfart at vi fortsatt kan forbedre struktur og orden i deler av det administrative arbeidet. Gjennom året har arbeidspresset på vår prosjektansvarlig vært i overkant stort, og dermed har elevene blitt fulgt opp litt mindre enn hva vi ønsket. Vi har også gjennom året opplevd uventede regninger fra skoler.

 

Flere frivillige

Basert på disse erfaringene gjør vi nå noen endringer i arbeidsfordelingen for det nye skoleåret. Vi inkluderer nå flere frivillige prosjektarbeidere, slik at arbeidsmengden blir mindre på hver enkelt frivillig. De nye frivillige er godt kjent med UHs arbeid i Ghana. Stephen Osono var tidligere prosjektkoordinator av UH Ghana, og Emmanuel Oduro-Boakye var vår tidligere eksterne kontrollør. Så ved skolestart 2011/12 har vi fordelt elevene/studentene på Selassie, Stephen og Emmanuel, mens jeg tar ansvar for koordinering og det administrative.

I tillegg har vi en ny medarbeider, Francis Jarawura, som er vår nye eksterne kontrollør. Jeg er glad og stolt av denne gjengen som ønsker og tar seg tid til å jobbe som frivillige med Utdanningshjelpen Ghana, og sammen skal vi  sørge for at alle våre elever skal få et godt og meningsfullt skoleår 2011/12!

Elevene

UH ønsker å støtte elever som er motiverte for å gå på skolen, og det har vært styrende for valget av de elevene vi støtter i dag. Skoleresultater viser at det er mulighet for forbedring. Enkelte av elevene har svake skoleprestasjoner, men vi ser ofte at dette henger sammen med familiesituasjonen – de mangler oppfølging.

Ved skolestart i fjor fikk vi en melding fra en skole om at en av vår elver aldri gjorde lekser, og at dette påvirket elevens resultater. Eleven bodde sammen med sine besteforeldre i et hus uten elektrisitet, og derfor var det ikke særlig lett å gjøre lekser etter at det blir mørkt. Vi kom fram til at vi skulle prøve å skaffe leksehjelp til eleven etter skoletid i området eleven bodde. Karakterkortet til eleven viste i sommer 3 excellent, 2 very good og 1 good! Og kommentar fra læreren: ”well done” og ”good performance, keep it up”

Bare A’er

Azziz Buabin Abdul har nå startet fjerde og siste år på Senior High School. Azziz er en av flere gutter som ble støttet med skolehjelp fra Hilde Woxen før UH ble etablert i Ghana. Azziz skilte seg ut; han var seriøs med tanke på utdanning. Og det viser seg at han ikke bare er seriøs, han er også svært dyktig! Karakterkortet hans fra tredje år på SHS viser oss EXCELLENT i ALLE fag – kun A’er! Lærerens kommentar: ”Good work true. Keep it up”, og ”He seems to be highly intelligent”. Gledeståre i øyekroken til Guro, og stjerner i taket til Azziz!

Det er mange barn i Ghana som trenger hjelp for å gjennomføre utdannelse. Ønsker du å bidra, så ta kontakt med Utdanningshjelpen, eller meg direkte! Og til alle som skulle være interessert i å komme på besøk – dere er hjertelig velkomne!!

Varme og beste ønsker fra Guro.

1 Comment

Comments are closed.