Morris (t.v.) og Felix O. Osok

I Pokot nord i Kenya finnes det store områder som har både skolebygninger og skolebarn, men mangler kvalifiserte lærere. Det hjelper svært lite med skolebygg og elever hvis det ikke finnes lærere med rett kompetanse på stedet.

Sommeren 2008 besøkte Utdanningshjelpen (UH) skoler med lærere som kun hadde ungdomsskoleutdannelse. UH besluttet seg da for å dekke kostnadene for én lærerutdanning. Daglig leder Felix O. Osok traff studenten Morris ved lærerhøgskolen Kamwenja Teachers College (etabl. 1924).

 

– Dette håper vi bare er begynnelsen på denne type støtte da det er desperate behov for kvalifiserte lærere, sier Felix O. Osok i Utdanningshjelpen, spesielt nord i Kenya i Pokot.