Utdanningshjelpen Blindern fikk nytt styre i februar, og består av åtte UIO-studenter som vil gi unge og barn en rettighet de har KRAV på:  Retten til utdanning. For ja, det er en menneskerett. En stor del av hverdagen vår består av å tyde ting, og i løpet av en dag sitter vi igjen med masse inntrykk, som igjen beriker vår dannelsesprosess. Det er ingen hemmelighet at utdanning er veien for utvikling – men hva om du blir fratatt retten til utdanning?

Vi i Utdanningshjelpen Blindern tror på et prosjekt for studenter, av studenter og har derfor som hovedoppgave å spre UH sitt gode arbeid blant studentene. Når man bor i et land som Norge, hvor utdanning er gratis og for alle, er det lett å glemme at vi faktisk er unntaket og ikke regelen. Per dags dato står over 70 millioner barn uten grunnleggende utdanning. Tallet stiger betraktelig når vi går over på høyere utdanning. I de fleste land er dessverre ikke utdanning en menneskerett, men en kommersiell vare, som bare de heldigste har råd til. Vi har derfor i løpet av semesteret, i tillegg til innsamlingsarbeidet også arrangert foredrag.  Hensikten med foredraget var å påpeke viktigheten av organisasjoner som UH og at midlene blir gitt på en riktig måte. Vi mener at ved å formidle utdanningsstipender blir ikke de unge vi hjelper bare mottakere, men også aktive deltakere, som igjen styrker deres selvtillit, motivasjon og håp for fremtiden. Vi ønsker at UHs støttemedlemmer skal være bevisste givere. Til høsten kommer vi derfor til å arrangere flere foredrag rundt tema utdanning i utviklingsland.

I begynnelsen av semesteret arrangerte vi et informasjonsmøte, der folk kunne komme for å høre på noe av det vi driver med og hvilke planer vi hadde. Dette inngikk som en del av vårt arbeid for synliggjøring av foreningen. I tillegg har vi også arrangert en rekke åpne møter. Der nye interesserte har blitt kjent med UH sitt arbeid. På disse møtene har det deltatt mellom 8-15 personer (hver møte). Det har vært en fin måte å bli kjent med studenter som har hatt lyst til å engasjere seg i UH. De åpne møtene er blitt brukt til planlegging av ulike arrangementer som dugnader, stand og foredrag.  UH arrangerte et internt motivasjonskurs som ble ledet av Annam Chaudry. I en travel studenthverdag når tusen andre plikter kaller, fokuserte hun på hvordan man skal bevare motivasjonen for frivillig arbeid.

UH Blindern styret består av åtte studenter fra forskjellige studieretninger og med en rekke ulike interesser.

Erik Myhre Ness (Sekretær)
Rafia Zaheer (PR-ansvarlig)
Saliha El-Amrani (Økonomiansvarlig)
Naima Elmi (Rekrutteringsansvarlig)
Ayaan Ahmed (Sosialansvarlig)
Hawa Muuse (Nestleder)
Isak Torgersen (Dugnadsansvarlig)
Daniela Vesterås (Leder)

Foredrag

Utdanningshjelpen arrangerte et åpent foredrag om bistand Tirsdag 26. april. Til tross for eksamenstid og påskeferie var oppmøtet svært bra. Rundt 55 studenter hadde funnet veien til Utdanningshjelpen sitt foredrag. Som bistandsorganisasjon er det alltid viktig for utdanningshjelpen å rette et kritisk søkelys mot våres eget felt. Våres mål er at støtten skal gis på en slik måte som er mest virkningsfull og dette krever at vi til en hver tid evaluerer og problematiserer rundt vårt arbeid. Temaet for kvelden var ”hvilket prosjekt er egentlig bistand?”. Som foredragsholder hadde vi invitert Øyvind Eggen fra NUPI som arbeider innenfor dette feltet. Han satte spørsmålstegn ved hva man egentlig ønsker å oppnå gjennom bistand. Er bistand bare LIVE- aid , snille rike, vestlige mennesker som sender penger ned til sultne afrikanske barn og geopolitikk? Eller ligger sannheten om ”bistandsprosjektet” et sted mellom altruisme og verdensherredømme? Mange kritiske spørsmål ligger bak en slik problemstilling, blant annet hvorfor mennesker gir flerfoldige milliarder hvert år til bistand. I en slik sammenheng bør man også være forsiktig med å dra alle bistandsorganisasjoner over en kam. Er noen former for bistand bedre enn andre. Utdanningshjelpen mener det. Ved å gi støtte til utdanning gir man mennesker muligheten til å greie seg selv etter støtten er gitt. Slik unngår man et avhengighetsforhold mellom giver og mottaker. Ved å gi støtte på en slik måte som Utdanningshjelpen gjør, ved at elevene må vise til at de har bestått eksamenene blir giverne selv aktiver deltakere i å forme sin egen fremtid. Etter et innlegg på ca en time fikk salen muligheter til å stille spørsmål til foredragsholder og det ble en god diskusjon.

Facebook

14.april så Utdanningshjelpen Blinderns fanside på Facebook dagens lys. Fansiden utgjør et viktig ledd i vårt profileringsarbeid utad. For øvrig er vi oppe i 32 likes. Og forhåpentligvis vil tallet på UH-supporters stige ettersom UH markerer seg som veldedig studentorganisasjon blant studenter og andre. På fansiden finner man all nødvendig informasjon om foreningen, slik som bakgrunn, ”om styret”, dugnader, bilder fra UH-møte(r) og UH-standdag m.m.

UH vil at fansiden skal:

–       Fungere som en kanal, der UH-info av betydning kan videreformidles
–       Orientere interesserte om vårt arbeid
–       Engasjere og motivere folk til å bidra innad i UH
–       Utdanne ANDRE om UHs prosjekter og ståsted

Sosiale aktiviteter

I forbindelse med at vi nylig startet opp et lokallag på Blindern ble det arrangert en kveld der vi koste oss med spill og god mat. Det er viktig at medlemmer kjenner hverandre og kommer godt overens med hverandre for å kunne jobbe sammen. En fantastisk pizza ble etterfulgt av ulike spill som førte til latter og god stemning. Det er viktig at flest mulig kan delta på slike arrangementer, både medlemmene lokalt og sentralt, vi diskuterte derfor en passelig dato slik at alle hadde mulighet for å komme. Dette ble en svært vellykket kveld som ofte blir nevnt i UH-samtalene. Vi ser nå frem til en like koselig og morsom hyttetur i løpet av høsten 2011.

Stand

Den 24.03.11 hadde Utdanningshjelpen Blindern en stand i foajeen av det samfunnsvitenskapelige fakultetet på Blindern. Standen varte i tre timer og fem personer deltok på standen. Målet med standen var å spre informasjon om Utdanningshjelpen sitt arbeid samt rekruttere nye medlemmer til UH Blindern. På standen hadde vi en ”roll-up poster” og vi delte ut brosjyrer og snakket med forbipasserende om UH sitt arbeid. Vi delte ut nesten alle brosjyrene og samlet inn over 30 e-postadresser til UH Blindern. Alt i alt kan vi si at standen var vellykket, men hvis det er noe vi kan lære til neste gang er det å bedre følge opp de som viser interesse for bli med i UH i.

Dugnad

Den 08.05.11 hadde Utdanningshjelpen Blindern i samarbeid med Utdanningshjelpen sentralt dugnad. Målet med dugnaden var å samle inn penger til Utdanningshjelpens arbeid. Dugnaden gikk ut på drive varetelling for ICA på Frogner og Alexander Kiellandsplass. Alt i alt deltok 28 ivrige uh-mennesker og deres venner og familie på dugnaden. Gjennom dette oppdraget på 6-7 timer tjente de frivillige hele 18.000 som gikk direkte til utdanningsstipender til prosjektlandene våres. Oppdraget fikk vi igjennom dugnadsbanken.no. Dugnaden varte fra 10:00 – 16:00 og ingen problemer oppstod underveis. Alt i alt var vi godt forbredt og dugnaden var en suksess.

 

 

1 Comment

Comments are closed.