Vegard Smith Tegnander (36), stuer i SAS Ground Service, reiste ned til Mombasa i Kenya for å ordne det formelle rundt mottaket av en 40 fots kontainer som inneholdt skolemateriell og kontormøbler donert av Wilh. Wilhelmsen Shipping.

Andre forhold som skulle forberedes var avtale med trailertransport av de 8 tonn med utstyr fra havnebyen Mombasa og 50 mil til Nairobi. I Nairobi skulle det ordnes med leie av midlertidig lagerplass. Les reisebrevet

Fra is på bagasjetraller til glohet kontainer man kunne steke egg på
Jeg er i Nairobi Kenya, og på vei til en av Afrikas største containerhavner: Mombasa. Her ankommer lastebåter med kontainere fra hele verden. Mombasa er havnen for innførsel av varer til Kenya, Sudan, Uganda, Kongo Rwanda og Burundi. Jeg landet, kl 0630 den 6. januar, i Nairobi velvitende om at jeg nå hadde forlatt kuldegradene og isen på bagasjetrallene på Gardermoen.

Med perm med lønn fra SAS Ground Service skulle jeg legge til rette alt det formelle får og få ut kontaineren full med skolemateriell Utdanningshjelpen har fått i gave fra Wilh. Wilhelmsen rederiet (WW) i Oslo.

Mitt ansvar på denne turen er å være bindeledd mellom WW, Utdanningshjelpen og havnemyndighetene i Mombasa havn, samt tilveiebringe all nødvendig dokumentasjon som påkreves for at vi skal få ut kontaineren og kjøre den til en lagerplass i Nairobi. Derifra skal alt skolemateriellet fordeles og fraktes videre til skolene i Maseno og Pokot på andre siden av landet. Pokot er den fattigste delen av Kenya. I tillegg skal jeg ordne transport av utstyret fra Mombasa til Nairobi og leie av lagerplass i Nairobi.

SAS Ground Service bidrar med hjelp til å få utstyret ut av havneområdet i Mombasa og ut på landeveien i Kenya

I kofferten har jeg med meg fraktbrev og proforma faktura med oversikt over alt innhold for tollklareringer. Utdanningshjelpen har ingen registrert organisasjon i Kenya, derfor er det Utdanningshjelpen Norge som står som mottaker for skolemateriellet i Kenya. Så med meg i kofferten har jeg også papirer fra Utdanningshjelpen Norge. Det betyr mye at SAS Ground Service Norge frigjorde meg fra jobben ved å gi perm med lønn under oppdraget med å få gavene ut fra tollvesenet i Mombasa havn.

Gaven er en 40 fots kontainer fullastet med skoleutstyr til 7 skoler nord og vest i Kenya. Mye av bistanden til blant annet skolehjelp stopper opp i hovedstaden Nairobi, Utdanningshjelpen har valgt å fokusere på direkte hjelp til skoler ute i de hardest rammede områdene i Kenya. Ved å samarbeide med lokale organisasjoner i distriktene unngår vi byråkratiet i hovedstaden og kjører hjelpen rett til stedet som får støtte.

Utdanningshjelpen er en ung hjelpeorganisasjon som gir skolestipend til barn og unge i Kenya og Ghana. Grunnlegger er Felix O. Osok som selv var en gjetergutt i Kenya , foreldreløs og ingen mulighet til å betale for skole. To nederlandske leger fra Leger Uten Grenser la merke til gutten som ikke gikk på skole og spurte om han ville det. Dette resulterte i at Felix fullførte grunnskolen, videregående og etterhvert Moi Universitet i Kenya. Idag er han på femte året som masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I løpet av tiden i Norge ville han gi tilbake den muligheten han fikk selv og støttet 3 barn med skolegang med penger opptjent ved siden av studier. I løpet av 2006 ble mange av vennene til Felix hjemme i Norge engasjert, og sammen startet de Utdanningshjelpen. Idag gir Utdanningshjelpen skolegang og utdannelse til mer enn 120 barn og ungdommer , 97 av dem i Kenya og 23 av dem i Ghana.

Nicholas Ojoo, landkoordinator til UH, holder i trådene og følger opp Goodwil prosjektet videre i Kenya

Tilbake til historien og arbeidet , da jeg kom til Nairobi leide jeg meg en bil og dro rett ut til Scripture Mission Conference Center ved Karen hvor jeg skulle treffe min kontaktperson Nicholas Ojoo og planlegge rekkefølgen av alle oppgavene og hvem som skulle engasjeres til hva. I tillegg til samtalene og alle telefonene til havnebyen i Mombasa og WW rederiets folk hjemme i Norge, var jeg med å legge til rette for og utføre praktiske oppgaver i forbindelse med fundraisingsdagen og seminaret om bedrifters samfunnsansvar som Utdanningshjelpen sto som arrangør for i Nairobi kl 1400 samme dag.

I løpet av dagen hadde vi søkt opp broren til fagforeningslederen for alle havnearbeiderne i Mombasa havn som kjenner godt til klareringsarbeidet. Han skulle hjelpe oss i Mombasa. Selve arbeidet for å få denne kontaineren ut fra kan ta alt fra 3 uker – 6 mnd avhengig av hvor godt du kjenner folk i systemet og villigheten dems til å ikke la papirene ligge for lenge.

Etter ha fått bekreftet at kontaineren virkelig var ankommet Mombasa booket jeg meg på Kenya Airways flyet samme kvelden til Mombasa fra Nairobi. Her tok jeg inn på byens eldste hotell , bygget i Swahili stil, i 1909 i begynnelsen av kolonitiden. På flyplassen ved Mombasa ble jeg tatt imot av min kontaktperson der og gikk gjennom papirer og arbeidet med han. Da jeg la meg på hotellet i Mombasa kl halv ett på natten kunne jeg ikke la være å tenke på hvor flott det egentlig er å være med på å formidle noe så viktig som utstyr som vil bidra til å gi barn og unge i landsbygda i Kenya en mulighet til å utdanne seg ut av fattigdommen. Utdanning er en langsiktig gave som Utdanningshjelpen gir , en gave som man ikke kan ta tilbake men som mottageren vil bære med seg resten av livet.

Derfor tror vi Utdanningshjelpens arbeid står sentralt i arbeidet med å bekjempe fattigdom og ulikheter på lansbygda i vest og nord Kenya. Dagen etter står jeg opp før fugla , kl 0430, og spiser frokost, og møter teamet på 14 personer som har besøkt Utdanningshjelpens arbeid i Kenya. De er på vei til noen velfortjente feriedager på Lamu øyene. Med i teamet er fotograf Lise Bjerke som samler inn film-materiale til filmdokumentaren om Utdanningshjelpen som planlegges å produseres i løpet av 2009. Meningen var at hun skulle være med å filme inne på kontainerhavnen, noe som vi ikke fikk lov til, derfor filmet vi litt utenfor og jeg fikk presentere Goodwil prosjektet, som er samarbeidet mellom Utdanningshjelpen og Wilh. Wilhelmsen i forbindelse med forsendelsen og kontainergaven.

Frakteren CMA CGM kom seg forbi piratene utenfor Somalias kyst

Skolemateriellet ble sendt fra Oslo havn med CMA CGM PARSIFAL voy FL497E til Hamburg, derfra til Khor Al Fakkan og med feeder fra Khor Al Fakkan til Mombasa. Etter å ha brukt det første hektiske døgnet til å møte kontaktpersoner og få oversikt over hvem som skal gjøre hva, ringt frem og tilbake med Norge, mailet med CMA CGM frakteren, var endelig det formelle på plass. Det hele endte med at fraktselskapet i Norge gav en direkte beskjed til fraktkontoret i Mombasa om å frigi kontaineren uten forsinkelse. Før jeg reiste tilbake til Nairobi for og ordne det praktiske der, som leie av lagerplass og distribusjon, benyttet jeg de tre fridagene mine. Det var blitt fredag og jeg dro for å tilbringe 3 netter på Lamu Islands. Her var jeg sammen med de 14 personene som hadde vært på en treukers rundtur med Utdanningshjelpen i Kenya. Etter 3 herlig dager på en bilfri øy i det indiske hav, reiste jeg med fluselskapet 540 rett til Nairobi. Der skulle jeg sammen med advokat Edward Ochieng avtale med trailer som skal frakte varene fra Mombasa til lager i Nairobi. Vi fikk ordnet med en pris på 8-9 000 NOK som ikke er ille for å frakte 8 tonn 50 mil fra kysten opp i høyden til hovedstaden.

Deretter sjekket vi lagerplass muligheter for skolemateriellet. En plass hvor utstyret kan stå billigst mulig mens det ditribueres rundt om til de 7 skolene. Vi fikk ordnet leie av lagerplass midt i industriområdet i Nairobi for mellom 20-30 ,- NOK m2 . Det foreligger også en avtale med Wilh Wilhelmsen om at overflødig utstyr kan selges til inntekt for å betale for enda flere barn og ungeskolegang.

Nicolas Ojoo, landskoordinator for Utdanningshjelpen vil ha ansvaret for logistikken rundt fordeling av utstyret og videre oppfølging av Goodwil prosjektet. Utover våren 2009 vil vi informere her på hjemmesidene om hvordan utstyret er blitt kommet til hjelp for mange av de mer enn 120 barna Utdanningshjelpen støtter. Det har vært veldig inspirerende og få være med på denne jobben i Kenya, spesielt med tanken på at denne hjelpen betyr langsiktig og verdifull hjelp og forandring til mange.

Skrevet av Vegard Smith Tegnander