Rådgivningsorgan

Professor Birgit Brock -Utne

Professor Birgit Brock-Utne har de siste ti årene vært heltidsengasjert ved Comparative and International Education ved Pedagogisk Forskningsinstititt (PFI), UiO. Hun har sin doktorgrad innen fredsstudier. Hun veileder tre doktorgrad- og seks mastergradstudenter, de fleste tilknyttet forskningsprosjektet LOITASA (Language of Instruction in Tanzania and South Africa) som hun leder fram til 2012 (se: www.loitasa.org). Ved siden av driver hun konsulentbyrået EDCON (Education and Development Consulting), se: www.edcon.no. Hennes bok: Whose Education for All? The Re-colonization of the African Mind (Falmer Press.2000) er kommet ut i nytt opplag påafricanabooks.org.

I årene 1987-1992 arbeidet hun som professor ved University of Dar es Salaam og lærte seg bl.a.Kiswahili.

Professor Birgit Brock- Utne er engasjert i Utdanningshjelpens viktige arbeid. Hun bidrar som foredragsholder og nettverksbygger samt rådgiver. Les mer her

Manuela Ramin Osmundsen

Tidligere barne-og likestillingsminister.

Hun er i dag leder av SOHEMI, Helsedirektoratets rådgivende organ innenfor migrasjon, og er styremedlem i Rådet for psykisk helse.

Hun har hatt en rekke rådgivingssesjoner    med styret og gruppeledere  i UH. Hun har bidratt med inngående kunnskap og spisskompetanse innenfor networking og organisasjonsbygging.

Fredrik Gulowsen

Medstifter av UH og tidligere styreleder i organisasjonen.

Bachelor i Statsvitenskap og master i marked, finans og ledelse

Han jobber i egetopprettet firma http://evacuaid.no/

Han har tidligere gitt kurs i markedsføring for Utdanningshjelpen.

Vegard Smith Tegnander

Medstifter av UH. Han har asiatiske og afrikanske studier, med studieretning Land Sør for Sahara, og Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo . Vegard er tredje generasjon nordmann som har bodd i Kongo, han snakker Swahili flytende og har mer en 15 års erfaring fra frivillige organisasjoner og næringsliv i D.R. Kongo, Tanzania, Kenya og Kina. Under tiden ved Blinderen var han fast studentrepresentant i Nasjonalt Fagråd for Asiatiske og Afrikanske studier. Han kom hjem sommeren 2010 etter ett år i Beijing, Kina. Jobber med fornybar energi (Sol, Bio og Vindkraft) og med kinesiske-afrikanske stats- og næringslivsrelasjoner.