Fredtun Folkehøyskole i Stavern

Fredtun Folkehøgskole  har spilt en sentral rolle i oppstartsfasen til utdanningshjelpen og vårt arbeid i Kenya. Over 30 elever fra Fredtun folkehøgskole var med på lanseringsmøtet og innsamlingsaksjonen til utdanningshjelpen på Karen Community School, Nairobi, Kenya, den 24.januar 2007. Fredtun har en årlig studietur til Kenya og har gjennom årene engasjert elevene i hjelpearbeid i Norge, Kenya og Ecuador. Fredtun har en årlig innsamlingsaksjon hvor en femtedel av innsamlede midler går til Utdanningshjelpen. Les mer om Fredtun her!

Støtteforeningen Kenya

Støtteforeningen Kenya ble etablert etter at 22 personer fra Kongsberg og Øvre Eiker besøkte Kenya i 2007. Foreningen er en liten og ideell organisasjon som støtter foreldreløse barn med skolegang i Kenya.

Philip Boit og Bjørn Dæhlie

Boit og Dæhlie takket begge ja til å være ambassadører for Utdanningshjelpen og stilte sammen til start i Birken for å promotere Utdanningshjelpen i 2012. De vil også i løpet av 2013 stille på dugnad for utdanning. Les mer om deres bidrag her.

Stella Mwangi- Rapper og hip- hop artist!

Stella(STL) vil gi en bedre fremtid til barn og ungdommer i afrika gjennom help til utdanning. Etter at hun stilte opp på utdanningshjelpen innsamlingskonsert ” O´YEAH” sommeren 2007 fattet hun interesse for utdanningshjelpens arbeid. Idag bidrar STL til utdanningshjelpen pengeinnsamling ved å stille gratis på UH konserter og promotere utdanningshjelpens prosjekter gjennom sitt nettverk. Stella har alltid hatt som mål å bygge skoler i Afrika og ønsker å hjelpe familier som ikke har midler til å betale utdanning til barna sine. Les mer om Stella(STL) her!

Elvira Nicolaisen

Elvira Nikolaisen er ei norsk sangartist. Utdanningshjelpen har glede av å arrangere en konsert med Elvira Nikolaisen i løpet av høsten. Hun stiller helt gratis til vårt konsertarrangement. Hun vil gjerne engasjere seg i utdanningshjelpen og bruker sitt nettverk til å promotere utdanningshjelpen. Les mer om Elvira Nikolaisen her!