Kenya

Utdanningshjelpen støtter 80 barn og unge på videregående og høyere utdannelse i Kenya, hvorav 41 er jenter og 39 er gutter.

Prosjekter

Osiri Beach, 37 elever/studenter

Landsbyen Osiri Beach ligger ved Victoriasjøen i Homa Bay fylke. Innbyggerne lever hovedsaklig av fiske, men forurensning av Victoriasjøen har de senere årene medført store utfordringer for fiskerne. Hiv er utbredt i regionen, og mange barn vokser opp uten foreldre. Utdanningshjelpen samarbeider med Osiri Beach Education and Career foundation (OSBECARF) og forskjellige kvinne-og mannsgrupper i samfunnet.

Kisii, 15 elever/studenter

Kisii ligger sørvest i Kenya. Barna Utdanningshjelpen støtter i landsbyen går på internatskoler ulike steder i Kenya. I Kisii samarbeider vi med kvinner i en bondeorganisasjon, Isecha Bidii women group. Bidii er swahili og betyr prestasjon.

Øst Wajir, 15 elever/studenter

Området ligger nord i Kenya, ikke langt fra verdens største flyktningleir Dadaab. UH støtter her 15 elever på videregående skole. Området opplever nå en av de verste tørkeperiodene på over 60 år, og har vært rammet av en sultkatastrofe siden 2010.  UHs venn og æresmedlem, utviklingsminister Mohamed Elmi, har selv vokst opp blant nomadene i området. Han var til stede under UHs årsmøte 2009 i Oslo, og hadde da samtidig et møte med det norske Utenriksdepartementet. Der la han fram detaljert informasjon om situasjonen i området, og viktigheten av tiltakene som UH gjør i disse marginaliserte området.

Vest Pokot, 4 elever

Dette er et område med flere nomader, og behovet for utdannelse er stort, særlig blant jentene. Stavern folkehøyskole Fredtun, en av UHs viktigste norske samarbeidspartner, arrangerte tidligere studieturer til området. Felix Osok, prosjektleder for Kenya og tidligere elev ved Fredtun, fikk kontakt med The Marich Pass Filed Studies Centre og daværende direktør:. Han har vært delaktig i å starte opp to skoler i området, og i dag støtter UH 4 elever ved skolene.

I Pokot samarbeider UH med en kvinnegruppe bestående av småskalabønder, SIGOR (oppkalt etter et marked i Pokot).

Nairobi, 5 studenter

I Nairobi samarbeider vi med Jeriko Youth Sports Assiciation (JYSA). Til å begynne med støttet vi seks jenter fra et Håndballag tilknyttet sportsklubben. Fem av disse jentene fikk i løpet av 2009 og 2010 støtte gjennom lokale håndballklubber grunnet sine store talenter. En av disse jentene spiller i dag på nasjonalt nivå og går fortsatt på skole

I dag støtter UH fortsatt den siste av jentene samt fire andre studenter med høyere utdannelse.

Maseno, 4 elever/studenter

UHs pilotprosjekt med oppstart 2007. UH samarbeider med en veletablert kvinnegruppe; Fweny. Kvinnene hadde allerede i flere år jobbet frivillig i lokalsamfunnet med å støtte barn både økonomisk og som trygge/stabile voksepersoner. Prosjektleder ble selv støttet av denne kvinnegruppen som barn. Prosjektet er inne i en avviklingsfase og det er tre elever igjen av de til sammen tolv. De resterende er ferdig utdannet på videregående skole. Fire av elevene begynte i 2009 på høyskole og universitet, med støtte fra Higher Education Loan Board (HELB).

Hvordan drives prosjektene?

Rekruttering og oppfølging

Hver elev er blitt anbefalt av lokale samarbeidspartnere. De skriver en rapport om eleven som sendes UH og endelig er det styret som godkjenner eller avslår anbefalingen. Det legges stor vekt på om eleven er motivert, tidligere har falt ut av skolen av sosioøkonomiske grunner og om de har foreldre/verger som ikke har utsikter til å støtte dem med dette.

Studiegaranti

Når en elev tas opp i UHs studieprogram signeres en avtale med eleven, samarbeidspartneren og UH. Eleven gis studiegaranti, altså at de støttes til og med videregående skole, mot at han/hun oppfyller sin del av avtalen: gjennomfører studiet. Dersom en elev ikke får finansiell mulighet til å fortsette på høyere utdannelse, kan en ny avtale om studiegaranti inngås. Dette avgjøres eventuelt av styret.

Lokale partnere

Underveis følger lokale partnere opp eleven på forskjellige måter; det tas stikkontroller på selve skolen for å undersøke om eleven faktisk møter opp. Dette gjøres både ved personlig uanmeldt oppmøte, og gjennom kontakt med skolen og skjer minst tre ganger i året (ved hvert semester).
Partnerne tar også direkte kontakt med eleven med jevne mellomrom. Dersom eleven ikke møter ved studiestedet/faller fra, inviteres eleven til motivasjonssamtale. Der kartlegges det hvorfor eleven ikke oppfyller sin del av avtalen, og det forsøkes å finne en felles løsning på situasjonen. Partnere rapporterer til UH Norge og endelig tas eleven ut av programmet dersom eleven ikke vil fortsette eller det ikke er mulig å komme fram til en felles løsning. Hittil har bare tre elever i Kenya falt ut av programmet.

Uavhengig dette rapporterer alle partnere til Norge tre ganger i året

Partnerne kan også anbefale bytting av skole for en elev dersom det viser seg at eleven ikke får den undervisningen som best passer for han/henne, eller skolen av forskjellige grunner ikke er tilfredsstillende.

Hvem gjør hva?

Innsamling av midler og kvalitetssikring
UH samler inn økonomiske midler hovedsaklig gjennom dugnadsarbeid i Norge. Samtidig får organisasjonen inn penger via faste givere engangsdonasjoner og via samarbeidspartnere.

Den eldste og største samarbeidsparter er Stavern folkehøyskole Fredtun. Hvert år donerer de 50 % av alle innsamlede midler via deres bistandstivoli til prosjekter i Kenya. Skolen har også vært på et prøveprosjekt der de dro på studietur/aktivitetstur til Osiri Beach, der de var innkvartert i landsbyen og jobbet frivillig med undervisning.

Stella Mwangi: hun er artist og har vært UHs samarbeidspartner siden 2007. Hun har holdt flere støttekonserter for organisasjonen både i Norge og i Kenya.

Pengene går hovedsaklig gjennom to ledd. UH Norge sender eksakt beløp til lokale samarbeidspartnere som siden betaler direkte til skolene. Deretter samler ekstern kontrollør i prosjektlandet inn kvitteringer for betalte skolepenger knyttet til navnet på elevene, og sender disse tilbake til Norge.

Penger har også blitt samlet inn via diverse innsamlinger/fundraisinger i Kenya:

Første fundrasing i Kenya fant sted ved Scripture Mission Community Centre (Den Norske skolen i Nairobi) der UH hadde lanseringsmøte i 2007.

Stella Mwangi holdt en støttekonsert med fundraising i Nairobi i 2008. Hun brakte også inn sitt artistnettverk.

Utdanningshjelpen dro på første prosjekttur med medlemmer i årsskiftet 2008/2009. Da ble det holdt fundraising på nytt på Den Norske skolen i Nairobi. Det ble holdt i forbindelse med et UH seminar om bedrifters samfunnsansvar. Æresgjester var blant annet  den daværende norske ambassadøren Elisabeth Jacobsen og utviklingsminister i Kenya, Mohamed Elmi.

I Desember 2010 samarbeidet UH go Diaspora Network (DN) om en ungdomskonferanse i Nairobi: ” Empowering the youth through networking and giving back to the society ” . Stella Mwangi var også med og holdt konsert. Les mer om dette seminaret i årsrapport for 2010

Resultater

Hele 27 elever er uteksaminert etter videregående skole og høyere utdannelse. Allerede er flere av du uteksaminerte studentene i relevante jobber: to lærer, én sykepleier og en har brukt sin utdannelse til å åpne et verksted for bilder og mopeder.

Hvordan kan du bidra?

Du kan engasjere deg spesielt i Kenya prosjektet og det finnes flere forskjellige måter å bidra på både i Norge og i Kenya. Ta kontakt med prosjektleder for informasjon: felix@utdanningshjelpen.no

Dersom du ønsker å donere et enkelt bidrag til Kenyaprosjektene kan du gjøre dette via konto 9015.17.02588 og merke oversendelsen med Kenya.

SE OGSÅ ÅRSRAPPORT 2010: