Etiopia (UTGÅTT)

I august 2010 ble Harrojji- prosjektet innlemmet. Harrojji ligger i Etiopia og prosjektet ble startet opp på initiativ fra Joote Hika som i dag er prosjektleder. Per dags dato støtter Utdanningshjelpen her 5 videregående elever med stipender i tillegg til at Harrojji barne- og ungdomsskole har mottatt midler til utbedringer av skolen.

Etiopia

I Etiopia begynner barn på skolen i svært ulik alder. Skolesystemet i landet er bygd opp slik: Først er det en åtteårig barneskole fra ca. 7 års alder, denne er i prinsippet gratis, men ikke obligatorisk. Så er det en toårig ungdomsskole og toårig videregående skole. 46 % av barna går i grunnskolen. På barnetrinnet undervises det i engelsk, morsmål og det nasjonale språket amharisk. 17 % av ungdommen går i videregående skole og kun 1,6 % får høyere utdanning. Det finnes seks universiteter i Etiopia, samt en rekke private og offentlige høyskoler i landet. Universitetet i Addis Abeba ble grunnlagt i 1961. Andelen med analfabeter ble i år 2000 beregnet til ca. 60 % av befolkningen.

Etiopia er et land som har store problemer med å tilby grunnutdanning for alle, og vest i landet finner vi et av Utdanningshjelpens aller nyeste prosjekter. Prosjektet ble formelt innlemmet i organisasjonen sommeren 2010 på initiativ fra Joote Hika som også er prosjektets leder. Ideen til prosjektet ble født da Joote reiste sammen med sin familie på ferie til Vest-Etiopia julen 2009/2010. Under oppholdet besøkte familien Harrojji barne- og ungdomsskole hvor også Jootes far hadde gått for 40 år siden.

Familien fikk møte en skole i dårlig stand, og det var trangt om plassen for de mange elevene som gikk der. Familien bestemte seg for å gjøre noe for skolen og greide å samle inn hele 117 000 norske kroner som blant annet har gått til å legge inn manglende vannrør til skolen slik at elevene får drikkevann, samt diverse materiell til undervisningen. Sagene barne- og ungdomsskole har også bidratt med betydelige midler og er nå vennskapsskole med Harrojji barne- og ungdomsskole. Prosjektets leder Joote Hika jobber også med å utvikle skolen i form av å skaffe undervisningsmateriell og opprette flere skolebygg. Nå planlegges det å samle midler til å bygge et bibliotek med bøker for skolens 1200 elever.

Videregående utdanning i Etiopia koster penger, og er dermed noe de færreste har råd til. Utdanningshjelpen ønsker derfor å opprette et lokalt fond for støtte til videregående utdanning for ungdommen. Målet er å kunne bidra med økonomiske midler til å sende flere ungdomsskoleelever fra Harrojji barne- og ungdomsskole vest i Etiopia til Harrojji videregående skole. Per i dag støtter Utdanningshjelpen fem barn med utdanningsstipender til videregående skole.

Årsrapport Etiopia – Harrojji 2010

Følg prosjektet på Facebook