Prosjekter

Utdanningshjelpen har tre aktive prosjekter i landene Kenya, Ghana og Mosambik. Hvert av prosjektlandene har en prosjektleder, og en eller flere lokale støttepersoner. Hvilke land og byer vi har prosjekter i endres over tid, men det er viktig for oss å følge opp hver enkelt elev vi har begynt å støtte. 

Sidene vil til en hver tid oppdateres, slik at alle som ønsker kan følge utviklingen deres.

Kenya

Siden start i 2006 har Utdanningshjelpen hatt elever i Kenya som mottar støtte til utdanning. Grunnet knappe ressurser de siste årene har vi valgt å følge tre elever vi har støttet en stund fram til mål framfor å ta inn nye. 

Les mer

Ghana

I likhet med Kenya-prosjektet er også Ghana-prosjektet noe vi har hatt siden start, og i dag er det vårt største med totalt 13 elever.  De 13 elevene er jevnt fordelt på alle trinn, fra barne-og ungdomsskole til videregående og universitetsnivå. 

Les mer

Utdanningshjelpen Ghana

Mosambik

Mosambik-prosjektet er vårt minste prosjekt, med totalt 2 elever. De har begge mottatt støtte i flere år, og nærmer seg nå slutten på sine universitetsstudier. Med kunnskapen fra studiene ønsker de å gjøre en forskjell for samfunnene de bor i.

les mer

ønsker du å bidra til våre prosjekter?

Vårt kontonummer er 9015.17.02588 (Sparebank 1).
Dersom du ønsker å øremerke ditt bidrag til et spesielt prosjekt, merk betalingen henholdsvis Kenya, Ghana eller mosambik. Ditt bidrag vil da uavkortet gå til dette prosjektet.