Til Bistandsaktuelt forteller daglig leder i Utdanningshjelpen, Felix Osok, at han er redd for å ha bidratt til hjerneflukt. Samtidig håper han at hjemlandet Kenya også kan ha tjent litt på at han reiste.

– Det er viktig for meg å gi noe tilbake til samfunnet, sier Felix, som gjennom Utdanningshjelpen har bidratt til at over hundre unge kenyanere har fått støtte til Utdannelse.

Felix Osok, initiativtaker og daglig leder i Utdanningshjelpen, har selv fått økonomisk hjelp til skolegang. Siden 2006 har 150 elever i Kenya, Ghana, Mosambik og Etiopia fått studiestøtte fra Utdanningshjelpen.

Les “portrett: dugnadssjefen” i Bistandsaktuelt