Visjon og verdier

Utdanningshjelpens visjon er å skape muligheter for barn og unge i land i sør slik at de kan realisere sitt potensial. Dette gjør vi ved å formidle utdanningsstipender til de som av forskjellige grunner ikke har mulighet til å finansiere sin egen skolegang.

Grunnlagsdokument UTDANNINGSHJELPEN etter 16 april