Medarbeidere

Styremedlemmer

Nosizwe Lise Baqwa (31): Styremedlem. Hun har en master i internasjonale studier og diplomati fra SOAS (School of Oriental and African studies). For tiden jobber hun som kampanjekoordinator i ICAN (International campaign to abolish nuclear weapons). Hun er tidligere praktikant i FN-delegasjonen i NY, samt sanger og artist.

Astrid Johanne Mikidadi (30): Styremedlem. Hun har mastergrad i internasjonale miljøstudier. Har bodd, studert og jobbet tre år i Øst-Afrika. Hun har erfaring med organisasjons-, kampanje- og prosjektarbeid bl.a fra da hun var med på å starte, og satt som styremedlem i kjernegruppa til Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. Jobber for tiden som rådgiver for Vennskap Nord/Sør, tidligere som programkoordinator for Flyktninghjelpens Øst-Afrika avdeling.

Hege Hamre (38): Styremedlem (styreleder fra september 2012-våren 2013) statsvitenskap fra NTNU. Har jobbet for FN-sambandet i Trondheim og er nå områdeveiledningskoordinator i UDI, hvor hun har vært ansatt siden 2007

 

Prosjektledere og lokale partnere

Joote Michal Hika (31): Prosjektleder for Etiopia siden 2009. Utdannet siviløkonom fra University of Ottawa, Canada, med fordypning innenfor strategi og markedsføring. Han jobber som rådgiver ved Ernst & Youngs kontor i Oslo. Joote driver prosjektet sammen med sin far Alem Hika, som jobber som familielege på Søndre Nordstrand.
E–post: hika@utdanningshjelpen.no

Pål Vengsholt (41): Prosjektleder og initiativtaker for prosjektet i Mosambik siden 2010. Han har bodd og jobbet 6 år i Maputo med rehabilitering av gatebarn i alderen 7-16 år. Han har også jobbet med aidssyke barn og med fengselsbesøk i Mosambik.
E–post: paal@utdanningshjelpen.no

Hilde Olsen (32): Prosjektleder for Ghana siden 2008. Hun har en bachelorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i sosialantropologi og samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med bistandsarbeid i ca 15 år, i Latin-Amerika og Afrika. Hun jobber som rådgiver i Røde Kors.

Guro Sørensen (30): UHs tidligere organisasjonssekretær, og startet i organisasjonen i 2007. Hun jobber i Ghana som sykepleier og er UHs feltrepresentant i landet.
E–post: guro@utdanningshjelpen.no

Adrian Onyando (50): Adrian Onyando er forelser ved universitetet i Egerton. Han er skribent, historieforteller og har kompetanse innenfor drama, folklore og litteratur. Han har ti års erfaring med prosjektet Osiri Beach Education and Career Fundation (OSBECAF) og som OSBECAF daglig leder. Han er UHs lokale kontakt i Osiri Beach, Kenya.

Gabisa Fekadu: prosjektleder i bibliotekprosjektet i Harrojji i Etiopia. Ansatt i statlig organ for utdanning med ansvaret for heving av kompetansen hos befolkningen i området. Tidligere leder for vannprosjektet ved skolen i samarbeid med UH. Det er to lokale prosjektledere i Ghana. Selassie Ambekorgbe er rektor ved Youth Hope School i Labadi.

Emmanuel Oduro-Boaky: Jobber med PR for FN i Ghana og bistår UH.

 

Arbeidsutvalg

Cecilie Olsen Lundeker (20): Organisasjonens daglige leder. Studerer bachelor i internasjonale studier, også fungert tidligere som dugnadsansvarlig.
E-post: cecilie-lundeker@hotmail.com

Cathrine Sveaas Huglen (32): UHs organisasjonssekretær og har vært med siden 2009. Hun har en mastergrad i sosiologi fra UiO og er engasjert i komparativ skole- og utdanningspolitikk. Hun jobber i dag innen skolesektoren.
E–post: cathrine@utdanningshjelpen.no

Julia Håkonsdatter Tingstad (29): Regnskapsfører i UH siden 2012. Jobber til daglig som regnskapsfører hos Visma.

Erik Myrum Næss (24): Organisasjonens tidligere daglige leder. Studerer til mastergrad i Midtøstenstudier. Er også fungerende prosjektleder for Kenya, sammen med Kristina Svedberg. Han har erfaring fra organisasjonsarbeid og utenlandsopphold.

Steffen Mussche (32): Assistent i dugnadsgruppa og vært med siden 2010. Har en mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo (2008). Han har jobbet som frivillig for Jamaica Red Cross og for Mustard Seed Community’s Matthew 25:40, et barnehjem for barn med HIV/AIDS. Jobber for tiden som Nettverksmanager i bedriftsnettverk EGN Norge.
E–post: steffen.mussche@utdanningshjelpen.no

Anette Thoresen (29): Leder for Arrangements- og dugnadsgruppa. Hun har en mastergrad i internasjonale studier. Erfaring fra frivillig feltarbeid i Ghana og jobber som saksbehandler i Utlendingsdirektoratet.

Ingunn Dørve (29): Leder i Søknads- og rapporteringsgruppa siden 2012. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Har jobbet som frivillig i Røde kors i flere år og jobber i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Det er flere medlemmer i de ulike arbeidsgruppene og prosjektlederne har også sine arbeidsgrupper bestående av medlemmer.

 

UHs eksterne rådgivingsorgan

Felix Osok (31): Er organisasjonens initiativtager og tidligere daglig leder. Osok har en master i statsvitenskap fra UiO, samt prosjekterfaring og inngående kjennskap til lokale forhold fra hjemlandet Kenya. Han har bred og relevant erfaring fra en rekke organisasjoner for eksempel som rådgiver i Norsk afrikansk handelskammer (NABA), tidligere daglig leder i Diaspora Network. Han jobber for tiden i Norad, Seksjon for næringsutvikling.
E–post: felix@utdanningshjelpen.no

Manuela Ramin Osmundsen (51): Tidligere barne- og likestillingsminister. Hun er i dag leder av SOHEMI, Helsedirektoratets rådgivende organ innenfor migrasjon, og er styremedlem i Rådet for psykisk helse. Hun har hatt en rekke rådgivingssesjoner med styret og gruppeledere i UH. Hun har bidratt med inngående kunnskap og spisskompetanse innenfor networking og organisasjonsbygging

Birgit Brock-Utne (76): (Professor) Hun har de siste ti årene vært heltidsengasjert ved Comparative and International Education ved Pedagogisk Forskningsinstititt (PFI), UiO. Hun har sin doktorgrad innen fredsstudier. Ved siden av driver hun konsulentbyrået EDCON (Education and Development Consulting).

Fredrik Glowsen (32): Medstifter av UH og tidligere styreleder. Han har en bachelor i Statsvitenskap og master i marked, finans og ledelse. Han jobber i eget opprettet firma Evacuaid. Han sitter i rådgivningsorganet som bistår UH med kursing, kompetanseheving og nettverksbygging.

Vegard Smith Tegnander (41): Medstifter av UH. Han har bachelor i asiatiske og afrikanske studier, med fordypning i statsvitenskap. Han snakker Swahili flytende og har mer en 15 års erfaring fra frivillige organisasjoner og næringsliv i D.R. Kongo, Tanzania, Kenya og Kina.