Om oss

Utdanningshjelpen er en norsk frivillig organisasjon som formidler utdanningsstøtte til barn og unge i Kenya, Ghana, Mosambik, Etiopia. Siden oppstarten i 2006 har vi vokst raskt og støtter i dag over 100 elever med utdanningsstipender.

Visjon

Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Foreningens bakgrunn – en kilde til inspirasjon! Felix Omondi Osok kommer fra Kenya, og har vokst opp som foreldreløs i Maseno by. Men Felix har vært heldig. Som 14 åring fikk han jobb som prosjektassistent i “Rotary Doctor Bank” og her ble hans engasjement og pågangsmot lagt merke til. Felix fikk mye støtte av sine besteforeldre, men to leger så samtidig at han neppe ville ha mulighet til å fullføre skolegangen. De to legene besluttet derfor å støtte Felix med det lille ekstra som skulle til for at Felix kunne fortsette utdanningen. I dag er Felix ferdig utdannet og med en mastergrad fra Universitetet i Oslo. Nå vil Felix hjelpe barn og unge i samme situasjon, for slike er det mange av. 21. oktober 2006 ble derfor foreningen “Utdanningshjelpen” stiftet. Felix er daglig leder i Utdanningshjelpen. Hvordan vi jobber Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge ute i verden som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. Innsamlede midler fra Norge sendes til lokale partnere som videreformidler støtten som utdanningsstipender. Lokalt initiativ og tett oppfølging er avgjørende. Utdanningshjelpen tar utgangspunkt i lokale muligheter, jobber med lave kostnader i liten skala og mot direkte resultater. Forutsigbarhet for eleven er et nøkkelord i vårt arbeide. Dette sikrer vi gjennom å gi hver elev studiegaranti. Med dette mener vi at det sørges for at eleven får støtte helt til endt utdannelse. Vi er i tillegg opptatt av å rekruttere likt på tvers av kjønn, og det jobbes aktivt med å rekruttert flere jenter, da disse ofte blir nedprioritert i landene vi jobber i. Klart definerte ansvarsforhold, klare rapporteringslinjer, god regnskapsskikk og kvalitetssikring er avgjørende – også i en frivillig forening. Styret er givernes garantist for at foreningen og dens prosjekter drives på en tilfredsstillende måte.

Utdanningshjelpens styre

Styret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene og er medlemmenes og giveres garantist for at foreningen og dens prosjekter drives på tilfredsstillende måte. Styrets rolle er tilbaketrukket og fungerer konsulterende, strategisk og kontrollerende. Se flere av organisasjonens medarbeidere her

Astrid Johanne Mikidadi (30): Styremedlem. Hun har mastergrad i internasjonale miljøstudier. Har bodd, studert og jobbet tre år i Øst-Afrika. Hun har erfaring med organisasjons-, kampanje- og prosjektarbeid bl.a fra da hun var med på å starte, og satt som styremedlem i kjernegruppa til Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. Jobber for tiden som rådgiver for Vennskap Nord/Sør, tidligere som programkoordinator for Flyktninghjelpens Øst-Afrika avdeling.
Nosizwe Lise Baqwa (31): Styremedlem. Hun har en master i internasjonale studier og diplomati fra SOAS (School of Oriental and African studies). For tiden jobber hun som kampanjekoordinator i ICAN (International campaign to abolish nuclear weapons). Hun er tidligere praktikant i FN-delegasjonen i NY, samt sanger og artist. Hege Hamre (38): Styremedlem (styreleder fra september 2012-våren 2013) statsvitenskap fra NTNU. Har jobbet for FN-sambandet i Trondheim og er nå områdeveiledningskoordinator i UDI, hvor hun har vært ansatt siden 2007