Isak Torgersen er valgt til ny leder for Utdanningshjelpen Blindern.

Etter et spennende valg torsdag, er nå det nye styret klart. Vi gratulerer Isak med vervet som leder!

The results:
Leader: Isak
Deputy leader: Sophie
Secretary: Per
Econonmist: Saliha
Volunteer work : Lamek
Recrutiment: Hodo
Social affairs: Daniela
PR affairs. : Ikram

Tusen takk til Daniela for det engasjement og initiativ hun har vist som leder gjennom det siste året –  Your contribution is unquantifiable and everlasting!

For mer informasjon om Utdanningshjelpen Blindern, se:

Semesterrapport fra Blindern

Nyhetsbrev Utdanningshjelpen Blindern