Nytt styre i Utdanningshjelpen Blindern

Isak Torgersen er valgt til ny leder for Utdanningshjelpen Blindern.

Etter et spennende valg torsdag, er nå det nye styret klart. Vi gratulerer Isak med vervet som leder!

The results:
Leader: Isak
Deputy leader: Sophie
Secretary: Per
Econonmist: Saliha
Volunteer work : Lamek
Recrutiment: Hodo
Social affairs: Daniela
PR affairs. : Ikram

Tusen takk til Daniela for det engasjement og initiativ hun har vist som leder gjennom det siste året –  Your contribution is unquantifiable and everlasting!

For mer informasjon om Utdanningshjelpen Blindern, se:

Semesterrapport fra Blindern

Nyhetsbrev Utdanningshjelpen Blindern