Det er mye som skjer i Utdanningshjelpen for tiden!

Nylig ble semesteravgifter og studiepenger til alle våre studenter i Kenya og Ghana overført. Utdanningshjelpen har vokst raskt og støtter allerede 130 elever. Dette innebærer et betydelig ansvar, ettersom elevene er avhengige av oss for å kunne fullføre sin utdannelse. Denne våren har fokuset derfor vært rettet mot å effektivisere og omstrukturere hele organisasjonen. Alt vårt arbeid er basert på frivillig innsats, og til vår store glede øker stadig antallet frivillige som ønsker å bidra. Ikke minst er vi takknemlige for tidligere barne- og likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsens bidrag som rådgiver for Utdanningshjelpen. For å koordinere innsatsen har vi nå fordelt arbeidet mellom spesifiserte grupper.

Omstruktureringen inkluderer videreutvikling av den finansielle planeggingen, med tanke på å sikre de eksisterende elevene langsiktighet. De siste månedene har vært innbringende, ikke minst på grunn av frivillig innsats på konsertdugnader – arbeidet på AC/DC konserten alene ga oss 39000 kroner. Videre har vi nylig inngått en langsiktig avtale med Oslo Middelalderfestival som sikrer oss fremtidige inntekter. Gjennom frivillig innsats som vakter og billettselgere fikk vi inn 27000 kroner i år.

Utdanningshjelpen ønsker derfor å takke alle de frivillige som har stillt opp i løpet av de siste månedene!! Allerede har 20 frivillige meldt seg på dugnaden til Madonna-konserten 30 juli. Om du også ønsker å delta på konsertdugnader for Utdanningshjelpen kan du bli medlem av Utdanningshjelpens DUGNADSGRUPPE på Facebook eller sende oss en e-mail (post@utdanningshjelpen.no)

I tillegg til alt dette er også hjemmesiden vår for tiden under utvikling. En del endringer kan derfor forventes i løpet av den nærmeste tiden.