Det har skjedd mye spennende i Utdanningshjelpen Blindern, og mer skal skje! Her er et kort sammendrag av de viktigestene begivenhetene.

Etter en fantastisk innsats har vår kjære nestleder Hawa Muuse valgt å trekke seg fra stillingen grunnet tidsproblemer. Hun har gjort en utrolig innsats og vil bli dypt savnet. Utdanningshjelpen Blindern har utlyst stillingen og foretatt et valg. Vi vil gjerne gratulere Ikram Isse med et godt valg, og ønsker henne lykke til med vervet!

Foredrag om utdanning i krigsherjede land

Utdanningshjelpen skal i løpet av høsten arrangere tre spennende foredrag forankret i temaet utdanning. Første foredrag handlet om utdanning i krigsherjede land med fokus på situasjonen i Somalia. To enormt dyktige forskere holdt et spennende foredrag om dette temaet, henholdsvis Mohamed Gaas som er doktorgradsstudent i utviklingsstudier ved UMB, og Stig Jarle Hansen som er Somalia-ekspert og professor i internasjonale forhold ved UMB. Vi takker både Stig Jarle og Mohamed for to spennende timer, og mye nyttig kunnskap.

Det skal holdes ytterligere to foredrag om henholdsvis Angelina Jolie-effekten og privatisering av utdanning. Spennende folkens! Følg med for ytterligere informasjon om foredragene, og generelt mye bra kunnskap!

Er det noe du lurer på eller vil ta opp i UH Blindern, ikke nøl med å sende en e-post til uhblindern@gmail.com

Eller lik oss på fjesboka vår!

1 Comment

Comments are closed.