Prosjektet i Mosambik ble innlemmet i Utdanningshjelpen i 2010.

Bakgrunn for prosjektet

Pål Vengsholt er initiativtaker til prosjektet. Han har jobbet og bodd i Mosambik i til sammen 6 år. Han har i stor grad jobbet med å rehabilitere gategutter med tilbakeføring til familie. Samtidig har han jobbet med Hiv og AIDS syke og fengselsbesøk. Han så hele tiden behovet for att barn og unge trengte utdanning for å nå sitt fulle potensial. Det er mange barn og unge som ønsker utdanning, men mangler ressurser. Kvaliteten på den offentlige grunnskolen er ofte svært dårlig. Og det er de færreste som har mulighet til å finansiere en videre utdannelse. Derfor har Pål selv hjulpet flere av disse ungdommene i en årrekke. Men ved å bli en del av Utdanningshjelpen får vi en mulighet til å nå ut til mange flere.

Om Mosambik

Landet er delt inn i 10 provinser med hovedstaden Maputo. Befolkningen er på ca 21 700 000

Portugal koloniserte Mosambik fra ca 1500 frem til landet ble uavhengig den 25. juli 1975

Fra 1977 til 1992 har det vært borgerkrig mellom to sentrale partier.Landets første frie valg ble avholdt i 1994.

Som mange andre afrikanske land er HIV og Aids smitten svært utbredt.

Ved uavhengigheten i 1975 var over 90 % analfabeter. Pr i dag har de klart å senke dette til ett nivå på ca 50 % .

Vi støtter i dag 3 elever i Mosambik

I Maputo:
Baka er 21 år og jobber med å gjennomføre grunnskolen. Han vil i løpet av november ta eksamen for 10 kl. Fra nyttår skal han bruke et år på å ta de siste to årene av den 12årige grunnskolen.

I Chimoio:
Manuel Jaime er 19 år. Han er ferdig med 10 klasse til Jul. Bor hos vår kontaktperson i Chimoio da han ikke har noen familie.

Samson Simao Sithole er 20 år. Han er ferdig med 8 klasse til Jul. Bor hos vår kontaktperson i Chimoio da han ikke har noen familie.

Medarbeidere på prosjektet

Francisco Luis Mahanuque
Han er 27 år og har selv vært igjennom hele rehabiliteringsprogrammet på Centro Juvenil. Han vil ha ansvar for oppfølging av elevene i Maputo.
Dette vil innebære fellessamlinger med alle elevene samt individuell oppfølging.

Pål Vengsholt.
Vil på sikt bo i Maputo. Men f.o.m. høst 2011 vil han pendle og bo ca 3-4 mnd av gangen i Norge og i Mosambik.

Mupanga Shimbamba
Han er opprinnelig fra Zimbabwe. Men flyktet til Mosambik med sin kone og to barn i 2006. Han er utdannet innen administrasjon og ledelse i hjemmlandet Zimbabwe.Han er ansvarlig for oppfølging av elevene I Chimoyo. I dag bor de to elevene vi har i Chimoio hos Mupanga. Han har tatt de til seg etter som de ikke har noe gjenlevende i egen familie.

Kontrollør

Edgar Antonio
Har vært direktør på Centro Juvenil siden 2001 og har arbeidet på senteret siden januar 1994. Edgar vil ta jevnlige stikkontroller for å sjekke at elevene følger utdanningen. Minimum fire ganger i året. Samt kontrollere att pengene til betaling av studiene er kommet frem til skolene.