Mosambik

Mosambik-prosjektet er for tiden vårt minste prosjekt, med to elever som nærmer seg målet med å fullføre en høyere utdannelse. Vi har fulgt dem begge i flere år, og vet at de begge på tross av utfordringer har jobbet hardt for å komme dit de er nå. Når elevene er ferdig med sin utdannelse er det usikkert om det vil tas flere elever inn i prosjektet eller ikke, dette avhenger blant annet av tilgjengelige ressurser. 

Prosjektets elever

Sonia Ancha Adamo

Sonia er en hardtarbeidende ung dame som har vært med i vårt Mosambik-prosjekt i flere år. Bare to måneder etter fødsel tok hun en avsluttende eksamen, og hun går nå sitt siste år på psykologistudier.  Hun ønsker å bruke sin kunnskap til å gjøre en forskjell, blant annet ved å starte en kvinnegruppe som jobber for at kvinner også skal få muligheten til å ta utdannelse.

Manuel Jaime Cadeado

Siden 2010 har Manuel vært med i vårt Mosambik-prosjekt, og han jobber hardt for å nå sine mål. Dette har resultert i at han gjør det bra faglig, og i løpet av 2018 blir han ferdig med sin høyere utdannelse.  

Manuel er foreldreløs og bodde deler av livet på et senter, men da dette senteret ble lagt ned fikk han flytte inn til Muapanga Chimbamba, som er ansvarlig for å følge opp både Manuel og Sonia. På tross av utfordringer står Manuel på, og han har blant annet deltatt i feltarbeid ved store demninger og gruver, og i kampanjer for miljøforvaltning. Med utdannelsen sin ønsker han å videre gjøre en forskjell. 

ønsker du å bidra til elevene vi følger i mosambik?

Merk betalingen med Mosambik, og ditt bidrag vil uavkortet gå til dette prosjektet. Husk at et hvert bidrag hjelper, uansett størrelse. 

Bidrag sendes til vårt kontonummer 9015.17.02588 (Sparebank 1).