Ønsker du å engasjere deg i en spennende, ung og voksende hjelpeorganisasjon?

Utdanningshjelpen formidler utdanningsstøtte til barn og unge ute i verden som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. Innsamlede midler fra Norge sendes til lokale partnere som videreformidler støtten som utdanningsstipender.

Idag støtter vi over 120 barn i Kenya og Ghana.

I forbindelse med ekspandering og vekst i arbeidet søker vi etter frivillige engasjerte medarbeider.

Regnskapsfører
Vi kan tilby gratis regnsskapskurs og oppfølging i den første perioden.

Salgsmedarbeidere
I en tid av vekst har Utdanningshjelpen høstet oppmerksomhet i både daglig presse og på TV.
Vi ønsker å hendvende oss i mer ordnede former utimot alle de som har skrevet seg opp som interesserte i oss, og i den sammenheng ønsker vi flere person som kan drive oppsøkende arbeid rettet mot disse. Du vil bli utstyrt med telefon.

Oversetter
Utdanningshjelpen er per idag tospråklig og vi har en person, Anders Westlie, som oversetter alt materiell til engelsk. Dette gjelder i hovedsak oppdatering på våre web-sider, brosjyrer og korrespondanse. Stillingen vil fungere som ekstrahjelp.

Ved interesse skriv litt om deg selv og send en kort søknad til post@utdanningshjelpen.no