Barn som utdanningshjelpen støtter ble hardt rammet av tragedien som rammet Kenya i etterkant av valget den 27.desember 2007.

Flere skoler ble brent ned og tusenvis av skolebarn tvunget på flukt. Behovet for utdanningsstøtte har blitt enda større ettersom mange flere barn har mistet sine formyndere og/eller foreldre i etterkant av valgkaoset i Kenya. Disse barna er idag internt fordrevne og befinner seg i flykningleire. Utdanningshjelpen ønsker å støtte disse barna med utdanningshjelp ettersom de nå står uten noen form for hjelpeapparat, dvs hverken familie eller noen annen form for organisert hjelp. I forbindelse med dette har utdanningshjelpen opprettet en krisefond hvor pengene er øremerket ofrene etter krisen i Kenya. Gi gjerne en engangsstøtte eller bli en fast støttepartner.

Vårt kontonummer er : 5082.08.40868.

Merk gaven : “Kenya krisefond” . Valget er ditt!

Takk for din støtte.