Kontakt

[fruitful_tabs type=”vertical” width=”100%” fit=”false”]
[fruitful_tab title=”E-post”] post@utdanningshjelpen.no

Se ellers oversikt over styret og medarbeidere for E-postadresser til enkeltpersoner. [/fruitful_tab]
[fruitful_tab title=”Telefon”]

+47 917 74 452  (Org. sekretær Lene Gjersøe Rasmussen)

+47 974 89 267 (Daglig Leder Cecilie Lundeker.) [/fruitful_tab] [fruitful_tab title=”Postadresse”] Utdanningshjelpen

Postboks 8942

Youngstorget

0028 OSLO [/fruitful_tab][fruitful_tab title=”Kontoinformasjon & Organisasjonsnummer”] Kontonummer: 9015.17.02588 (Sparebank 1)

Organisasjonsnummer: 990 495 769 [/fruitful_tab][/fruitful_tabs]

[customcontact form=2]