Onsdag 29. mai inntar Maria Due & Maria Orieta, og Tammie Tambourine scenen i andre etasje på Internasjonalen. Der kommer de til å by på mye deilig musikk til støtte for en god sak: Harrojji School Project.

Utdanningshjelpen inviterer til Summer feel-good med Maria Due og Tammie Tambourine: Konsert til inntekt for Utdanningshjelpens skoleprosjekt i Harrojji, Etiopia

Innsamlede penger vil gå til videreutvikling av Harrojji barne- og ungdomskole, og til flere stipender for elever som ønsker å gå på videregående skole. Harrojji-prosjektet har ingen administrasjonskostnader og alle innsamlede penger går uavkortet til skoleutviklingen.

Tid: Konserten begynner kl. 21, og dørene åpner kl. 20.
CC: Du bestemmer selv hva du vil betale. Husk kontanter!

Les mer om arrangementet på Facebook

Om Harrojji-prosjektet:
Prosjektet har siden oppstart for litt over tre år siden blant annet gitt den Etiopiske barne- og ungdomskolen Harrojji tilgang til friskt rennende vann, et moderne bibliotek fullt av bøker og et datarom fullt av laptoper. Disse tiltakene har ført til vesentlig bedre læringsforhold for de 1300 elevene som går på skolen.

Prosjektet har også gitt 42 elever stipend for å gå på videregående skole. Det er fortsatt mye som kan forbedres på barne- og ungdomskolen og det er ambisjoner om å gi flere stipender slik at enda flere elever får mulighet til å gå på videregående skole – og på sikt er det også planer om å bygge en videregående skole i lokalsamfunnet.

Les mer om prosjektet her