2011 ble et begivenhetsrikt år for Utdanningshjelpen. Aldri før har frivillige jobbet så mange dugnadstimer. Ti elever har fullført videregående skole og to studenter er nå uteksaminert og i relevant jobb.

Resultater

En elev ble ferdig med Videregående skole i Ghana. I Kenya fullførte 11 elever Videregående skole med gode resultater, og de kvalifiserer alle til videre utdanning på Universitetet. I tillegg avsluttet en lærer og en sykepleier sin høyere utdanning, og de er begge i relevante jobber. Her er det passende med et sitat fra en av samarbeidspartnerne i Kenya: Now, this is a testimony to the inspiration and success that dedicated altruism, kindness and humanity can bring to an otherwise ‘forgotten people in the middle of nowhere’. Almost out of nothing, lives have been made and futures illustrated”.

55 frivillige fra Utdanningshjelpen jobbet under Oslo Maraton 2011

Dugnader

Utdanningshjelpen jobbet i 2011 inn flere dugnadskroner enn noen gang. Eksakte tall vil komme i årsrapporten som er under utarbeidelse. Dugnad på Oslo Middelalderfestival i Middelalderparken og Oslo Maraton var faste innslag. Nytt på agendaen var dugnadsarbeid på Mela festivalen, og diverse oppdrag for ICA og Rimi der det ble gjennomført varetelling.

Lokallaget på Universitetet i Oslo

Blindern studentlag i Oslo har vært en uvurderlig støttespiller året som gikk. Studentene var veldig aktive både på Universitetet i Oslo og i deltagelse på dugnader. De står også for en fortsatt pågående kampanje: “Tenn ett skolelys”, der inntektene fra salg av lys og kort skal gå til å støtte tre av elevene i Ghana med videre skolegang. På universitetet har laget rekruttert flere medlemmer, blant dem flere internasjonale studenter. De har arrangert flere foredrag der personer med viktig fagkunnskap har forelest om både skolesituasjonen i Somalia, fokus på filantropers rolle i spørsmål om utvikling og bistandsarbeid med mer.

Samarbeidspartner Stavern folkehøyskole Fredtun

Folkehøyskolen holdt sitt årlige bistandstivoli, der 50 % av de innsamlede midlene går til Utdanningshjelpens prosjekter i Kenya.

Dette året dro også 16 elever fra linjen Global Connections, sammen med fem lærere, på studietur/aktivitetstur til Kenya. Dette er en årlig aktivitet for denne linjen som bedriver frivillighetsarbeid under sine studieturer. Nytt dette året var innkvartering i Osiri Beach der Utdanningshjelpen har sitt største prosjekt. I samarbeid med Osiri Beach Education and Career Foundation (OSBECARF) inviterte Utdanningshjelpen dette året elevene til denne landsbyen ved Viktoriasjøen, og her tilbrakte de mesteparten av oppholdet.

Under oppholdet deltok elevene aktivt både i undervisning i barnehagen og i dataundervisning for ungdom og voksne. Oppholdet er en del av et pilotprosjekt, og skal evalueres før det bestemmes om dette skal bli et fast opphold for studieturen på folkehøyskolen.

Prosjekttur til Etiopia

En av to prosjektledere for Etiopia, Alem Hika, reiste rett før jul på prosjekttur til Harroji sammen med 4 elever, og deres foreldre og lærere, fra vennskapsskolen Sagene barne- og ungdomsskole. Rapport er under utarbeidelse.

Opplysningsarbeid

Felix Osok, Utdanningshjelpens daglige leder, holdt flere foredrag i løpet av 2011. Deriblant et foredrag på Holtekilen Folkehøyskole, hvor han snakket om hvordan engasjement og forandring begynner med et enkeltindivids innsats, med eksempel fra den arabiske våren. Han presenterte også Utdanningshjelpen og snakket om menneskerettighetssituasjonen i Kenya.

Felix holdt også foredrag på Stavern folkehøyskole om Utdanningshjelpen, og frivillig arbeid. I tillegg holdt han et foredrag for Kristen multikulturell ungdom på Fornebu. Dette ble gjort i samarbeid med Diaspora Network (DN). Her ble det gitt informasjon om hvordan man kan drive frivillighet, og hvordan multikulturell ungdom kan dra nytte av sin bakgrunn til å jobbe med bistandshjelp, frivillig arbeid og annet politisk arbeid rettet mot deres (eller deres andre) opprinnelsesland.

Top 10 Internasjonale Ledere

Felix ble kåret til en av Norges Top 10 internasjonale ledere i 2011. Top 10-prosjektet er et kombinert synliggjørings- og kunnskapsutviklingsprosjekt rettet mot første generasjons innvandrere hvor målet er å lete frem og kåre fem kvinner og fem menn som har utøvd lederskap og/eller inntatt en ledende rolle i norsk arbeids-, samfunns- og/eller kulturliv.  Prosjektet søker å vise ”veien til suksess” og å bygge rollemodeller av internasjonale personer som har gjort det godt i Norge (www.Top10.no).

Årsmøte

Årsmøtet ble holdt i november på Sagene festivitetshus. Utdanningshjelpens første valgkomité ble satt for valget som skal holdes i 2012. Det ble tatt en gjennomgang av året som gikk før det var underholdning og matservering.