Elevene som Utdanningshjelpen gav støtte til tidligere i år er blant de 10 beste på sine skoler.

Dette er en gledelig nyhet som viser at hjelpen fungerer som den skal, sier Felix som er daglig leder i Utdanningshjelpen.Ved at Utdanningshjelpen betaler skolepengene slipper de unge studentene å jobbe etter skoletid for å tjene inn disse, barna får derfor mer tid til å gjøre lekser og å lese. Dermed gir ikke bare støtten fra Utdanningshjelpen mulighet fro barn til å gå på skole men gir dem også mer fritid til f.eks. lekser og leker.

Utdanningshjelpen har nylig fått en fersk rapport fra sin samarbeidspartner og representanter i Maseno-Fweny kvinne gruppe. Kvinnegruppe har månedlige møter med barn og unge i Maseno, Kenya, hvor de 26 barna som Utdanningshjelpen støtter også er til stede. Til sammen var det 62 barn som var samlet på kontorene til UH, sammen med John Okandi som er vår representant i Kenya. I tillegg kom barnas foreldre og formyndere, høvdingen, noen lærere fra skolene vi samarbeider med og religiøse ledere som innledet møtet, før det kom flere taler og visdomsord fra de førstnevnte gjestene.

Skoleplan og progresjon

Ett studieår er delt inn i tre semestre for ungdom på videregående skoler. UH støtter 4 elever som går på videregående skoler, hvor av 3 går på dagskole og en på internatskole. Det koster mere penger å sende barn til internatskole og utdanningskvaliteten er bedre der enn på en dagskolene. Det viser seg at de på internatskolene får bedre karakterer i forhold til de på dagskoler. Én av grunnene til dette er at elevene på internatskole bl.a annet får mer tid til å gjøre hjemmelekser da de f.eks slipper hjelpe til med gårdsarbeid hjemme, men vi ser nå at barna vi har betalt skolepenger til på dagskolene også går ut med toppkarakterer. Det viser seg at i og med at skolepengene allerede er betalt er ikke trykket på å skape inntekter hjemme like stort. Dermed “slipper” de, i likhet med barn på internatskolene, å jobbe på hjemmfronten. 2 av elevene vi støtter på dagskolen er blant sine skolers topp beste.

De fire elevene (bildet over, de som står oppreist) vi støtter på vidergående skole er nå i gang med siste termin på skolen før juleferien. UH jobber nå med å samle inn penger til neste skoleår for de videregående elever. I tillegg samler vi inn penger til fem nye elever som er i ferd med å begynne på videregående skole neste år.

Videregående skole i Kenya er ikke gratis

De fleste faller fra utdannelse etter grunnskolen på grunn av dyre skolepenger. Noe Latara (15) fikk oppleve. Latara satt hjemme et helt semester før hun fikk støtte fra Utdanningshjelpen til å begyne på videregående skole. Hennes mor hadde da gått uttalige ganger og formelig tigget om å få sende datteren sin på skole, men uten penger gikk det ikke. Latara og de andre har fått dekt skolepenger, skoleuniformer, bøker og annet skolemateriell. Nå er hun i gang med sitt siste semester og har fått toppkarakter hittil og dypt motivert til å nå sine drømmer.

Prosjektet i Palestina.

Vår prosjektleder i Palestina er nå i Beirut og skal forhåpentligvis inn til Palestina før hjemturen til Norge. Da venter vi en fersk rapport fra prosjektområdet ved Bir-Zeit universitetet ved Ramalla på Vestbredden.