Kjære leser!

I Norge er verdien av å ha fullført grunnskole og videregående skole en selvfølgelighet for de fleste. I Ghana er situasjonen slik at flere og flere ønsker å utdanne seg utover grunnskolenivå, men muligheten er ikke alltid der. Det er ikke alltid lett å få plass på skolen i nærmiljøet, og da må man bo hjemmefra. Det koster penger. I tillegg koster videregående skole mye mer enn grunnskole gjør. For de som har muligheten til å fullføre videregående skole, er dette noe de kan dra nytte av hele livet. Sjansene for å få en formell jobb øker betraktelig, og en sikker inntekt er innen rekkevidde. På et høyere plan påvirker en utdannet befolkning flere sider ved samfunnet – mindre fattigdom, selvhjulpenhet og entreprenørskap er noen av godene som viser seg på et nasjonalt plan.

Utdanning er livsviktig! Utdanningshjelpen satser langsiktig på utdanning. På denne måten kan de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor i dag, over tid løses på en verdig måte. Vi mener alle mennesker har rett til å nå sitt potensial gjennom å utvikle sine individuelle talenter. Derfor velger Utdanningshjelpen å gi elever studiestipender, så de kan få fullføre en utdannelse.

Tenn et skolelys er en kampanje i regi av Utdanningshjelpens prosjekt i Ghana, der vi ønsker å fortelle om arbeidet vårt og samle inn midler til prosjektet. I Ghana støtter Utdanningshjelpen 20 elever fra grunnskole- til universitetsnivå med studiestipend.

Et studenteksempel: Aziz

Aziz (17) vokste opp med familien sin i Ghanas hovedstad Accra, men grunnet dårlige økonomiske forhold valgte foreldrene å flytte tilbake til hjembygda Nkroful da Aziz gikk på ungdomsskolen. Aziz ble igjen i Accra, og ble han tatt hånd om av broren sin, samtidig som han jobbet som medlem av en akrobatgruppe. Den unge gutten visste allerede da at han ønsket å starte sitt eget firma, og så det som helt nødvendig å få seg mer utdannelse enn ungdomsskolenivå.

Aziz har fått støtte fra UH siden 2008, og har på denne tiden fått muligheten til å fullføre videregående skole. Han valgte retning business, og har generelt kun fått toppkarakterer alle fire årene. Nå planlegger han å søke seg inn på business management på Universitetet med studiestart høsten 2013.

Aziz har jobbet hardt og vært målrettet hele veien, og han utmerket seg som elev på sin videregående skole. Dette skriver Aziz selv;

”In fact, offering courses that involves subjects like economics, business management, accounting, elective mathematics and the like, of which we were not introduced to at Junior High School, was a disaster for me. Yet, I had to make things happen, since that was where my gradient of preference of program at the second cycle fell. I never gave up, always trying again and again.”

I forrige års Tenn et Skolelys kampanje fokuserte vi på områdene utdanning av helsepersonell og funksjonshemmedes utdanningssituasjon. Vi fortalte historiene til Grace og Millicent. I dag er Grace godt i gang med sine sykepleierstudier og klarer seg bra. Millicent som sitter i rullestol fikk en ny giv av all støtten som ble mobilisert, og hun vurderer nå forskjellige alternativer, blant annet i forhold til tilgang til studielokaler og jobbmuligheter etter endt studie.

Hvordan kan du bidra?

Inviter venner og familie til Tenn et skolelys middag! Last ned invitasjon “Tenn Et Skolelys-Invitasjon” eller fra facebook “Tenn et skolelys 2012”. Ønsker du å gi en donasjon  til Ghanaprosjektet kan du sette inn penger på konto 6094 05 68512. Du kan også kjøpe postkort med kampanjemotivet (kr 25,-) eller hvite Løyten stearinlys (kr 15,-). Da setter du inn penger på konto og sender deretter mail til hilde@utdanningshjelpen.no med ønsket antall kort/lys.

På www.utdanningshjelpen.no finner du mer info om Ghanaprosjektet og de andre prosjektene Utdanningshjelpen driver. Bor du i Oslo-området kan du melde deg inn i Utdanningshjelpens dugnadsgruppe via hjemmesiden.

Vi takker nåværende og fremtidige støttespillere for engasjement og giverglede.

Vinterhilsen fra Utdanningshjelpen Ghana

 

1 Comment

Comments are closed.