ghana

I over ti år har Utdanningshjelpen hatt elever i Ghana som mottar støtte, og Ghana-prosjektet er i dag vårt største med totalt 13 elever jevnt fordelt på alle trinn. På tross av utfordringer fullfører de eksamenene med gode karakter, og med en vilje til å gjøre en forskjell for samfunnet rundt seg. I motsetning til norske elever har elever i Ghana mange utfordringer når det gjelder både utdanningsinstitusjonene og samfunnsstrukturen ellers som gjør det vanskeligere å fullføre skolen. Mange faller fra på grunn av mangel på økonomiske ressurser, og her prøver vi i Utdanningshjelpen å hjelpe til så godt vi kan gjennom å støtte elever finansielt. For elevene vi støtter i Ghana gjør hvert eneste bidrag en forskjell. 

Bakgrunn for prosjektet

Utdanningshjelpen Ghana

økonomiske ressurser

I Ghana faller mange barn og unge fra på skolen på grunn av at de mangler økonomiske ressurser til å betale skoleutgiftene. De får dermed ikke muligheten til å realisere sitt eget potensial, og samfunnet rundt dem mister muligheten for en langsiktig, bærekraftig utvikling. Gjennom støtte til utdanning får de muligheten til å fullføre allikevel. 

Kultur

Selv om tradisjoner, kultur og religion er viktig for mange, kan det også begrense muligheter for barn og unge. Et eksempel er en elev som ble fortalt av en prest om å fokusere på at Jesus snart skulle komme framfor studiene, og ble dermed hengende etter på studiene. En samtale med rektor gjorde at eleven igjen fokuserte på skolen. 

Tilbakemelding fra en tidliger elev

Having a good education and becoming someone great and influential in life has always been my dream. Achieving this dream was difficult for me in the beginning of my education due to financial crises my family faced, however this dream was ignited when I received aid from this noble organization.

I am beneficiary of your educational support program in Ghana from Senior High School through to tertiary and it has been a great help to me and my family. (...) I must say I have been equipped with great knowledge and skill from my education which will not only help me to achieve my dreams, but also help in the development of my country.

Magdaline

ønsker du å bidra til Ghana-prosjektet?

Merk betalingen med Ghana, og ditt bidrag vil uavkortet gå til dette prosjektet. Husk at hvert bidrag hjelper, uansett størrelse. 

Bidrag sendes til vårt kontonummer 9015.17.02588 (Sparebank 1).