5. november ble en fullastet 40 fots kontainer med skolemateriell sendt av gårde fra Oslo havn. Den er nå på vei til havnebyen Mombasa i Kenya .

Lina Hansen i Utdanningshjelpen holdt oversikt på hva som ble lastet hvor i kontaineren.

Shippingselskapet Wilh. Wilhelmsen har betalt for innholdet og transporten helt frem til skolene. SAS Ground Service AS har blant annet vært med å støtte arbeidet med å få kontaineren tollklarert i Mombasa havn.

Det var tidlig i høst at property management consultant Kelly Kuhlmeyer ved Wilh. Wilhelmsen kontaktet Utdanningshjelpen vedrørende Wilh. Wilhelmsens ønske om å bidra med støtte. Utdanningshjelpen har som resultat mottatt en kontainer fylt med skolemateriell, møbler, tavler, kopimaskiner, datamaskiner til de 7 skolene vi støtter i Kenya. Prosjektet er kommet til gjennom Wilh. Wilhelsmens nye satsning kalt GoodWil. Gaven til Utdanningshjelpen er det første prosjektet GoodWil gjennomfører.

Kelly Kuhlmeyer, initiativtaker fra Wilh. Wilhelmsen, deltok selv på dugnaden.

Dugnadsinnsats

Kontaineren ble pakket ved hjelp av dugnadsinnsats av Wilhelmsen personell og Utdanningshjelpen. Arbeidet med å fylle kontaineren tok 2 uker. Den 3. nov ble den hentet av Wilh. Wilhelmsen bil og den 5. nov ble den sendt med båt fra Oslo havn til Mombasa, Kenya. Den ankommer havnebyen Mombasa den 20. desember 2008.

Veien videre

Fra Mombasa blir kontaineren hentet og kjørt til Nairobi hvor representanter fra Utdanningshjelpen skal ta den imot. Fra Nairobi skal varene fordeles og sendes til de ulike skolene. Utstyr som ikke sendes videre til skolene skal selges i Nairobi og overskuddet fra salget skal gå til Utdanningshjelpen. Dette utsalget vil gi arbeidsplass til to selgere i Kenya. Dermed vil gaven fra GoodWil ikke bare gi utstyr til lærerværelser og klasserom, den vil også generere to arbeidsplasser og gi penger til å rekruttere enda flere barn som skal få skolegang.