Påsken 2015 fikk en gjeng (Tina, Ingunn, Per, Chris, Eldrid og Birgitte) fra Utdanningshjelpen anledning til å reise til Kenya, og følgelig måtte vi avlegge Kenya-prosjektet og Osiri Beach en etterlengtet visitt. Det var et flott besøk som ga oss mye innsikt og læring i utdanningssituasjonen i Kenya, og om prosjektet Utdanningshjelpen støtter.

Etter en tolv timer lang flytur via Amsterdam Schiphol, landet vi i Nairobi på kvelden den 30. mars. Felix som hadde flyttet tilbake til Kenya for noen måneder siden, møtte oss på flyplassen og kjørte oss til Scripture Mission – den norske skolen i Nairobi hvor vi tilbragte natten.

Dagen etter fikk vi møte David, en av studentene som er tilknyttet Utdanningshjelpen. Som barn fikk David polio, og han ble lam i begge beina. I et land med dårlig forståelse og tilrettelegging for funksjonshemmede, har dette ført til store utfordringer. Likevel viser David stor pågangsmot som velger å studere.

I løpet av noen dager reiste vi videre mot vårt egentlige mål: Osiri Beach. Landsbyen ligger ved Victoria-sjøen, nær det digre fjellet Mount Homa. Gjennom vår kontaktperson, Mr. Adrian Onyando, driver Utdanningshjelpen et av sine største prosjekter med finansiering av flere titalls elever og studenter.

Kenya-prosjektet har gjennomgått en krevende periode med redusert pengeoverføring til OSBECAF, og mye administrativt arbeid påkrevd av Adrian Onyando. Besøket ga Utdanningshjelpen muligheten til å se hvordan prosjektet drives, og prate med Adrian Onyando om utfordringene og hvordan de kan løses. Gjengen fra Utdanningshjelpen, sammen med Felix Osok (grunnleggeren av Utdanningshjelpen) og Adrian, innkalte til et møte for å diskutere situasjonen med studentene vi støtter og deres foreldre. Det var et givende møte der vi fikk snakke direkte med foreldrene, forstå deres behov og prøve finne løsninger som hjelper så mange som mulig. Møtet var også en mulighet til å vise vår støtte til Adrian Onyando, som har hatt en svært krevende periode med redusert støtte fra Utdanningshjelpen.

Utdanningshjelpen og Adrian ble enige om at vi skal ansette en administrativ assistent, helst en av studentene vi har støttet, som skal jobbe med organisasjonenes mindre men like tidskrevende oppgaver. Dette vil avlaste Adrian for verdifull tid, øke kvaliteten på organisasjonens administrative arbeid og samtidig gi en student viktig arbeidserfaring.

Under oppholdet i Osiri Beach fikk vi også anledningen til å besøkte to kenyanske skoler på videregående nivå, en privat og en offentlig skole, i Homa Bay County. Der fikk vi snakke med skolens rektor, lærere og studenter. På den offentlige skolen fikk vi treffe Brian som Utdanningshjelpen har støttet med utdanningsstøtte i flere år. Brian går på realfaglig linje og samme dag som vi kom på besøk skulle han ha eksamen! Vi håper det gikk bra! 🙂

Vi forlot Osiri Beach med mange inntrykk etter skolebesøkene, samtalene med studentene, foreldrene og Adrian Onyando. Kenya-prosjektet har gjennomgått en krevende periode, men besøket til Osiri Beach har gitt OSBECAF og Utdanningshjelpen fornyet energi til å finne nye løsninger, og fortsette samarbeidet. Vi har troen på arbeidet Adrian Onyando gjør i Osiri Beach, og OSBECAF som samarbeidspartner.

Flott gjeng med Adrian Onyando, nr. 2 fra venstre, og Brain, nr. 4 fra høyre.

Flott gjeng med Adrian Onyando nr. 2 fra høyre, og Brian nr. 4 fra venstre.