Arbeidsgruppene

Utdanningshjelpen har fem arbeidsgrupper

Medlemsgruppen

Gruppen skriver nyhetsbrev og annen informasjon til meldemmene og faste givere, avisinnlegg, presentasjoner og lignende.Gruppen er også ansvarlig for fakturering av faste givere og bedrifter gjennom medlemsnett.etedlemsgruppa samarbeider  tett med informasjonsgruppen.

Informasjonsgruppen

Gruppen ansvarlig for nettsiden, facebooksiden, produserer pressemeldinger, nyhetsbrev på nett, utarbeider flyers, plakater og lignende.Gruppen har behov for medarbeidee som liker å jobbe med tekster og designere for flyers, plakater, roll ups med mer

Dugnadsgruppen

Gruppen arbeider aktivt med å finne nye oppdragsgivere, holde kontakt med faste oppdragsgivere som feks, Oslo middelalderfestival, Oslo Maraton, legger ut informasjon på dugnadsgruppens facebooksider, sender ut meldinger til frivillige samt rekrutterer nye frivillige. Gruppen trenger flere medarbeidere som kan bistå gruppelederen med å opprette et medlemsregister over de frivillige, og kontakte frivillige ved behov.

Arrangementsgruppen

Gruppen planlegger og gjennomfører ulike typer arrangementer og work shops for UH. Dette innebærer å arrangerer UH’s faste aktiviteter som årsmøtet, rekrutteringsmøter og sosiale arrangementer for medlemmer, frivillige og interesserte. Gruppen tenker kreativt omkring nye typer arrangementer som kan spre informasjon og engasjement runt Utdanningshjelpen. Gruppen trenger en som kan ta over for nåværende gruppeleder samt flere medarbeidere som kan fordele oppgavene seg i mellom hverandre.

Søknad og rapporteringsgruppen

Gruppen lager både interne og eksterne rapporter som halvårs og helårsrapporter, skriver søkander for økonomisk støtte og for samarbeid med andre interessegrupper og enkeltpersoner. Gruppen trenger medarbeidere som liker å skrive større tekster, gjerne erfaring med utarbeiding av rapporter, design. Særlig trenges det personer med forståese for økonomi og statistikk som kan jobbe tett med økonomiansvarlig i UH.

Er du interessert i arbeide for en av disse gruppene, så send oss en e-post til post@utdanningshjelpen.no  så vil de respektive gruppelederne ta kontakt. Merk emnefeltet med den/de arbeidsgruppene du er interessert i å vite mer om/delta i.