Delta i vårt arbeid

Vi i utdanningshjelpen mener at utdanning er en nøkkel til muligheter. Derfor gir vi utdanningsstipender til barn og ungdom som ellers ikke ville hatt muligheten til å gjennomføre skolegang på grunn av manglende økonomiske ressurser. I samarbeid med lokale aktører støtter vi og følger opp elevene gjennom skolegangen.

Vårt arbeid er avhengig av dugnad og frivillig innsats. Ønsker du å være med dette arbeidet?

Les mer om hvordan du kan engasjere deg:

Dugand
Bli medlem
Arbeidsgruppene
Utdanningshjelpen Blindern (lokallag)
Gi et bidrag
Fast giver
Grasrotandelen (gjennom Norsk Tipping)