Elever ved Harrojji skolen Foto: Joote Hika/Etiopia

Sommeren 2010 ble det spennende Harrojii prosjektet innlemmet i Utdanningshjelpen. Prosjektet har sin opprinnelse i familien Hikas juletur 2009/10 da hele familien, som er født og oppvokst i Norge, ble med sin far Alem Hika for å se hans hjemland for første gang. Dette ble en sterk opplevelse som munnet ut i et personlig engasjement

Engasjementet fikk navnet Harrojji prosjektet. Prosjektet er i tråd med Utdanningshjelpens retningslinjer og fyller UHs visjon : om å gi barn og unge en sjanse til utdannelse for å sikre dems fremtid. Pappa Alem Hika tok med sine barn til skolen han selv gikk på for 40 år siden – Harrojji barne- og ungdomsskole. Det var en lang reise fra norske skoleforhold helt til skolen i Omodalen.

Fullsatt skoleklasse. Foto: Hika/Etiopia

Harrojji barne- og ungdomsskole ligger helt vest i Etiopia. Joote Michael Hika , som var med sin far, ble sjokkert over standarden på skolen, f.eks fikk de høre at barna gikk uten å drikke vann fra kl 08-18, da det ikke var innlagt vann til skolebygget. Det gjorde også sterke inntrykk å se hvor mange som gikk på skolen tross den store mangelen på utstyr og fasiliteter: hele 80 % av barna og ungdommen i denne fattige regionen går på skolen. Dette skiller seg ut fra gjennomsnittet i Etiopia som ligger på bare 20%. Det er derfor med ekstra stor glede at UH innlemmer et slikt inspirerende prosjekt i sin voksende organisasjon. Dette vil engasjere enda flere. Harrojji skolen har 1200 elever.

Dagens bibliotek Foto: Hika/Etiopia

Etter den sterke juleturen 09/10 ble familien Hika inspirert til å starte en innsamling til skoleutstyr, bøker, pc’er m.m. Siden januar 2010 har Hika familiens innsamling brakt inn 117 000 NOK, av disse har man også fått lagt vannrør til skolen, slik at elevene skal få drikkevann på skolen.

En lokal organisasjon ble opprettet for å administrere pengene på beste mulig måte. I denne sitter lokale, respekterte ledere, som den tidl. rektoren ved skolen, dagens studieinspektør, sekretæren for West Ethiopia Field/Adventist Mission og en statlig embetsmann m.fl. Alle brenner de for utvikling av sin region og gjør frivillig, ulønnet arbeid for sitt lokalmiljø i vest Etiopia.

Videre ønsket familien og opprette et fond til utdanningstsipend for elever som ønsker å fortsette sin utdannelse på videregående skoler, senere å opprette et fond for universitetsstudier for de samme elever fra Harrojji området.

Skolebenker på gulv av dyremøkk og gjørme Foto: Hika/Etiopia

Ambisjonene er klare og UH engasjerer seg også nå i dette fremtidsrettede arbeidet, som Harrojji prosjektet er. Sammen skal vi sørge for at barn og unge i vest Etiopia skal få et enda bedre utdanningstilbud enn det de har idag og strekke oss lengre for at flere skal få stipend til sin høyere utdannelse.

Add Comment