Lokallaget Blindern

Utdanningshjelpen ble stiftet og opprettet som en studentorganisasjon på Universitetet Oslo, Blindern, høsten 2006. Daværende studenter opprettet UHnorge etter endt utdannelse og fortsatte arbeidet ved siden av jobb. UHblindern er fortsatt aktive.

Vi jobber i tråd med UHNorges visjon og mål. Vi rapporterer til UHnorge, men skriver egen halv og helårsrapporter.

Opplysning

Selvutvikling har alltid vært satt høyt hos UH og er etablert som en tradisjon. Målet er å hele tiden utvikle vårt eget arbeide. En av tiltakene til dette er å innvitere utenforstående til å holde åpne foredrag. For eksempel ble det våren 2011 ble det holdt et foredrag i regi av UHBlindern, hvor foredragsholder Øyvind Eggen fra NUPI stilte kritiske spørsmål om hva slags prosjekt Bistand egentlig er. Vi er også alltid interesserte i kommentarer fra andre studenter, uavhengig studiebakgrunn.

Dugnader

Dugnadsarbeid er måten Utdanningshjelpen alltid har samlet inn penger. Alle pengene vi tjener på dugnad settes inn på felleskonto for lokallaget og UHnorge. Det er Uhnorge som administrerer pengene og som sender dem til de respektive prosjektlandene, der de transformeres til skolestipender.

Informasjonsarbeid

Som lokallag på universitetet er vår oppgave å synliggjøre UHs arbeid blant studentene og vi
driver derfor også utbredt standvirksomhet på campus.

Sosialt

Ved siden av dugnader, foredrag, debatter og rapportskriving har vi også mye moro. Det arrangeres sosiale kvelder, som blant annet fester,middager og spillkvelder. UHBlindern studentene kommer fra en rekke forskjellige studieretninger og består av over 10 forskjellige nasjonaliteter .

Dersom du har lyst til å være med å arrangere dugnader, foredrag, stille kritiske spørsmål, eller bare ønsker være med i et flott sosialt nettverk,er det bare å ta kontakt med oss på uhblindern@gmail.com .

Vi gleder oss til å møte deg!