Gi et bidrag

Bli med å skap muligheter

Takk for at du vil hjelpe oss med å skape muligheter! Ditt bidrag hjelper barn og unge med å fullføre sin skolegang, noe som gjør en betydelig forskjell for samfunnet rundt dem. 

Valgfritt beløp

Øremerk ditt bidrag

Sikkert

Hvert bidrag gjør en forskjell, uansett beløp. Du velger selv hvilket beløp du ønsker å gi, og du kan også velge om du ønsker å gi et engangsbeløp eller støtte oss med månedlige beløp. 

Dersom du ønsker å gi et bidrag til et spesifikt av våre prosjektland kan du øremerke ditt bidrag med navnet på landet. Da er du sikret at ditt bidrag går spesifikt til det prosjektet du ønsker. 

Utdanningshjelpens arbeid er drevet av frivillig arbeidskraft. Det er ingen i organisasjonen som tar ut lønn eller godtgjørelse, uansett hvor mye vi jobber. Du er derfor sikret at ditt bidrag går til organisasjonens formål. Vi har rutiner på hvordan vi skal kvalitetssikre at pengene går dit de skal (les mer om kvalitetssikring).

Vi jobber nå med nye løsninger for hvordan du lett kan støtte oss med bidrag fra nettsiden og andre portaler. I mellomtiden kan du bidra med å sende ønsket beløp til vårt kontonummer 9015.17.02588 ( Sparebanken1)

Dersom du ønsker å øremerke ditt bidrag til et spesielt prosjekt, merk betalingen enten Kenya, Ghana, eller Mosambikk, så går ditt bidrag uavkortet til dette prosjektet.

Ikke nøl med å ta KONTAKT om det er noe du lurer på.Vi kvalitetssikrer forvaltningen av pengene

Hva gjør vi med pengene og hvordan er vi sikre på at pengene kommer frem?

Enkelt og direkte. Utdanningshjelpen samler inn midler i Norge og kanaliserer disse direkte til den allerede eksisterende Kvinnegruppa Fweny i Kisumu, Kenya. Det er deretter kvinnegruppa som rekrutterer elever til støtteordningen og betaler skolepenger direkte til skolen hver enkelt elev går på. Kvinnegruppa arrangerer også månedlige samlinger for alle elevene i programmet, sammen med løpende oppfølging av hver enkelt.

Kvalitetssikring. Alt arbeid både i Norge og Kenya er ulønnet og kun faktiske kostnader dekkes mot gyldige bilag. Utdanningshjelpens styre kvalitetssikrer alle aktiviteter, mens regnskap og budsjett godkjennes av generalforsamlingen. To eksterne feltrepresentanter i Kenya kvalitetssikrer at alle midlene kommer frem og at resultatene er tilfredsstillende. I tillegg fungerer feltrepresentantene som rådgivere for Utdanningshjelpen i Norge, i forbindelse med evaluering og reviderte retningslinjer for prosjektene.

            

Godkjent av innsamlingskontrollen