Gi et bidrag

Takk for at du vil hjelpe oss med å skape muligheter! Vårt kontonummer er 9015.17.02588 ( Sparebanken1)

Dersom du ønsker å øremerke ditt bidrag til et spesielt prosjekt, merk betalingen henholdsvis , Kenya, Ghana, Mosambikk eller Etiopia  så går ditt bidrag uavkortet til dette prosjektet.

Ikke nøl med å ta KONTAKT om det er noe du lurer på.

Vi kvalitetssikrer forvaltningen av pengene

Hva gjør vi med pengene og hvordan er vi sikre på at pengene kommer frem?

Enkelt og direkte. Utdanningshjelpen samler inn midler i Norge og kanaliserer disse direkte til den allerede eksisterende Kvinnegruppa Fweny i Kisumu, Kenya. Det er deretter kvinnegruppa som rekrutterer elever til støtteordningen og betaler skolepenger direkte til skolen hver enkelt elev går på. Kvinnegruppa arrangerer også månedlige samlinger for alle elevene i programmet, sammen med løpende oppfølging av hver enkelt.

Kvalitetssikring. Alt arbeid både i Norge og Kenya er ulønnet og kun faktiske kostnader dekkes mot gyldige bilag. Utdanningshjelpens styre kvalitetssikrer alle aktiviteter, mens regnskap og budsjett godkjennes av generalforsamlingen. To eksterne feltrepresentanter i Kenya kvalitetssikrer at alle midlene kommer frem og at resultatene er tilfredsstillende. I tillegg fungerer feltrepresentantene som rådgivere for Utdanningshjelpen i Norge, i forbindelse med evaluering og reviderte retningslinjer for prosjektene.


UH er godkjent av innsamlingskontrollen