Fredag den 15. februar møtte en gjeng UH’ere opp på jusstudentenes frokostkjeller for å se daglig leder i UH, Felix O. Osok, motta jusstudentenes første menneskerettighetspris på vegne av organisasjonen og han selv.

Komiteen skriver i sin begrunnelse at Utdanningshjelpen: “har gjort en viktig innsats for å sikre unge mennesker rett til utdanning i Kenya, Ghana og på Vestbredden. Organisasjonen formidler utdanningsstøtte til motiverte skoleelever og studenter som står i fare for å miste sin rett til utdanning på grunn av fattigdom. Komiteen vil hedre Utdanningshjelpen ved Felix Omondi Osok for på denne måten å ha bidratt til å fremme en av de viktigste menneskerettighetene for unge mennesker, nemlig retten til utdanning … I tilegg fremhever komiteen at prisen går til Utdanningshjelpen fordi organisasjonen “engasjerer et stort antall norske studenter i sitt arbeid. Felix Omondi Osok sin evne til å motivere andre studenter til å gjøre en innsats for menneskerettighetene er en nøkkel til suksess for Utdanningshjelpen. Les mer på menneskerettighetsuka.

Felix O. Osok åpnet sin takketale med å fortelle om bakgrunnen og hans motivasjon for oppstarten av organisasjonen. Han fortalte hvor vanskelig det kan være å oppnå det man virkelig ønsker, men understreker at: “ingenting er umulig, alt er mulig, det umulige tar bare litt lengre tid”.

Han understrekte at organisasjonens mottakere er likestilte med oss som givere, og at de ikke på noen måte må stakkarsliggjøres. De er likestilte med oss, fordi de har rett på det samme som vi, i vår lille verden, anser som en selvfølgelighet: rett til utdannelse.

En gang student, alltid student
Kvelden startet med flott underholdning, og en appell ved høyesterettsdommer Ketil Lund og før prisutdelingen holdt Hans Corell, FN’s sjefsjurist fra 1994-2004 et foredrag.

“Engang student, alltid student” åpner Corell sitt foredrag med, og retter kanskje disse ordene denne kvelden til studentene i salen og seg selv, men vi viderefører denne appellen til å gjelde våre studenter også.

Corell holdt et foredrag delt under fire punkter, der ett av punktene omhandlet sivilsamfunnet og private bedrifter. Han legger vekt på viktigheten av et eksisterende og sterkt sivilsamfunn i alle deler av verden, i alle land. Sivilsamfunnet kan ha mange oppgaver, styrke kvinners rolle i samfunnet. Kvinnene er oftere familieorienterte og støtter ofte barnas rettigheter. Han legger til at utdannelse er en av disse og særlig er det viktig at jentebarns rettigheter realiseres.

Sivilsamfunnet og dets mulighet til å inngå avtaler med private bedrifter og oppmuntre til bedrifters samfunnsansvar er viktig å se. Han sier at det ikke er en av private bedrifters hovedoppgave å ta vare på samfunnet, men belyser at sivilsamfunnet kan benytte seg av de muligheter de kan for å inkorporere godt samarbeid med de private bedriftene. Hovedsaklig er det, og må det i visse tilfeller være, sivilsamfunnet som må kjempe for sine rettigheter og støtte opp under pådrivere av disse.

Kvelden avsluttet med festligheter og flere nye interesserte signerte seg opp på utdanningshjelpens e-post liste.

Add Comment