[image][/image]– Det er fem år siden vi startet Utdanningshjelpen, og vi er stolte over at mange drømmer har gått i oppfyllelse med vår støtte, sa daglig leder i Utdanningshjelpen, Felix Osok, da han åpnet årsmøte onsdag.

– Vi ser nå at flere av de elevene vi har støttet blir uteksaminert. Av de tre studenetetene som fullførte høyere utdannelse i 2010, er ALLE nå i relevant jobb. ”UH-ånden”skaper optimisme og engasjement i de forskjellige samfunnene vi arbeider i, og vi jobber kontinuerlig for at barn og unge skal få den utdanningen de har rett til, i henhold til FNs menneskerettighetserklæring artikkel 26, sa Osok.

Høydepunkter 2010

– De første 16 programelevene og studentene ble uteksaminert. Tre av disse fullførte høyere utdanning, og alle tre er nå i relevant jobb.

– Utdanningshjelpen mottok Jusstudentenes menneskerettighetspris.

– Utdanningshjelpen var medarrangør for en stor ungdomskonferanse i Nairobi – Empowering the youth through networking and giving back to the society – som mønstret over 450 unge mennesker og beslutningstakere i Kenya.

– Over 90 frivillige stilte på dugnader for å samle inn penger til utdanningsstipender.

– Økonomi: Økte inntekter og reduserte administrative kostnader.

Les hele årsrapporten